Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

13.3.15 / dotaz č. 55882
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Abychom mohli případnou úsporu posoudit, potřebovali bychom vidět konkrétní nabídku. Obecně je vždy vhodné se při výběru dodavatele zaměřit na porovnání ceny megawatthodiny i měsíčního platu....
Odpovídá:  Mgr. Jana Poncarová* - EKIS Plzeň Ekowatt
9.3.15 / dotaz č. 55654
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Ve vašem případě bude asi nejlepší instalovat do jednotlivých bytů indikátory které registrují teplotu v místnosti....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
6.3.15 / dotaz č. 55553
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Spotřeba plynu, která je Vám účtována, je skutečně vysoká a ačkoli nemůžeme posoudit na dálku podmínky (úroveň zateplení apod.), přesahuje spotřeba, resp. vyčíslené zálohy běžné hodnoty u bytu....
Odpovídá:  Ing., Arch. Martin Šimůnek* - EKIS Plzeň Ekowatt
5.3.15 / dotaz č. 55458
Dobrý den, vyhláška 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele ...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Guniš* - EKIS Ostrava KEA
3.3.15 / dotaz č. 55562
Vážený pane, dodávku tepla lze měřit pouze kalorimetrem. Ve většině bytových domů toto řešení není možné, resp. bylo by velmi drahé. Proto se teplo na vytápění stanovuje pomocí indikátorů. Indikátor spotřebu pouze naznačuje, neměří....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
2.3.15 / dotaz č. 55563
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz, ke kterému uvádím: Možnosti rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centrální dodávku teplé užitkové vody uvádí zákon č. 67/2013 Sb .a to v § 6 odst. (1) a (2)....
26.2.15 / dotaz č. 55504
Dobrý den, vaše otázka je spíše pro právníka.Domnívám se, že majitel domu je povinen instalovat "měřření" spotřeby tepla v bytech....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
26.2.15 / dotaz č. 55439
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj uvádíme následující: Povinnost osadit měřiče tepelné energie a indikátory tepla vychází ze zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre
24.2.15 / dotaz č. 55440
ano máte pravdu, že se chystá novela zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření s energií. V současné době probíhá schvalování příslušné novely zákona - novela jde do senátu. V současné době se můžeme pouze domnívat jaká bude konečná podoba zákona....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
23.2.15 / dotaz č. 55315
Dobrý den, ano máte pravdu, že se chystá novela zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření s energií. V současné době probíhá schvalování příslušné novely zákona. V současné době se můžeme pouze domnívat jaká bude konečná podoba zákona....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kaleta* - EKIS Ostrava KEA
21.2.15 / dotaz č. 55298
Hezký den. Postupně k Vašim otázkám: 1. Volba typu poměrového měřiče je na Vás, pouze musíte na všech místech osadit stejný typ. Stejně tak i způsob odečtu....
17.2.15 / dotaz č. 55296
Dobrý den, pokud majitel objektu nemá osazené žádné podružné měření na rozdělení jednotlivých prostor nezbývá mu nic jiného, než účtovat spotřebované teplo stanoveným a domluveným poměrem, nebo dle m2....
Odpovídá:  David Gaidarus* - EKIS Ostrov (Karlovy Vary)
8.2.15 / dotaz č. 55139
Dobrý den, Protože jsem na stejnou problematiku reagoval podrobněji již u dotazu č. 53886, dovoluji si tyto informace na tomto místě neopakovat a doporučit Vaší pozornosti tam uvedenou odpověď....
4.2.15 / dotaz č. 55071
Dobrý den, máte opravdu kalorimetr, není to jen indikátor topných nákladů (IRTN) - ten neměří v žádných jednotkách (ale pouze v dílcích) a pak může tento stav nastat....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
3.2.15 / dotaz č. 55052
Vážená paní, musím vás zklamat, "optimální" náměr se nedá určit, protože je v každé situaci jiný. Indikátor "měří" teplo které "proteklo" radiátorem. V každé místnosti, v každém domě, to bude jiné....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
2.2.15 / dotaz č. 54967
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz. Protože Vámi zmíněná kotelna zásobuje teplem několik domů předpokládám, že je provozována na základě licence na výrobu tepla, vydané Energetickým regulačním úřadem....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
2.2.15 / dotaz č. 54977
Vážený pane inženýre, odpověď vašeho dodavatele tepla je správná, ale neúplná. Odkaz na zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je zmatečný, protože tento zákon se nevztahuje na kotelny zásobující teplem jen jednoho odběratele (tedy vaše SVJ)....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
« | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | .. | 35 | »