Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Příprava teplé vody 

4.11.15 / dotaz č. 64126
Vážená paní, v září tohoto roku došlo ke změně legislativy. Je zakázáno prodávat (nikoli používat) kotle s nízkou účinností. V praxi to znamená, že se budou nadále prodávat pouze kondenzační kotle. Podrobnosti např. v tomto článku: ...
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
29.10.15 / dotaz č. 63922
29.10.15 / dotaz č. 63831
Hezký den, pro výrobu (přípravu) TUV pro 2 osoby by byl, v případě vyhovujících technických podmínek pro instalaci (vhodná orientace střechy na světové strany-nejlépe jih, únosnost střechy, možnost vedení potrubí ve spádu od kolektorů k...
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm
5.10.15 / dotaz č. 62215
Dobrý den, doporučujeme obrátit se na instalační firmu, která by mělla ručit za kvalitu dodávaných zařázení. Instalační firma pak případně může reklamovat pojistný ventil u výrobce. S pozdravem F. Macholda, K. Srdečný...
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
1.10.15 / dotaz č. 62006
Dobrý den, na základě poskytnutých údajů nelze porovnat jaký zdroj pro vytápění a ohřev tepla by v porovnání se stávajícím zdrojem tepla byl nejvhodnější. Pro zjištění vhodného zdroje doporučuji následující postup:...
15.7.15 / dotaz č. 59506
Dobrý den, k Vašemu dotazu lze konstatovat, že prostupem potrubí stavebními konstrukcemi se zabývá článek 9.29. ČSN 75 5409:2013 - vnitřní vodovody, který mj. říká: ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Martin Škopek* - EKIS Český Krumlov
17.6.15 / dotaz č. 58714
3.6.15 / dotaz č. 58248
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a doporučujeme variantu 1), je však na zvážení zda je nezbytné realizovat nerezové vyvločkování, mělo by stačit plastové. Toto je investičně i provozně nejlevnější. ...
Odpovídá:  Marek Kittel* - EKIS Brno, Energ-servis
13.5.15 / dotaz č. 57635
Pokud nejsou známy údaje o skutečné spotřebě teplé vody, je možné potřebu teplé vody stanovit podle ČSN EN 15316-3-1. Denní potřeba (objem) teplé vody VW,day [m3/den] se stanoví podle vztahu: VW,f,day*f kde:...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
23.4.15 / dotaz č. 56983
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Na základě uvedených informací je těžké s určitostí říct, jestli bude objekt splňovat požadavky na měrnou neobnovitelnou primární energie v podoblasti B1 NZÚ 2015, tzn. max....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
13.3.15 / dotaz č. 55877
Hezký den, po posouzení tepelně-technických parametrů domu jsem dospěl k následujícímu: 1.Původní zdroj tepla nahradit nízkoteplotním teplovodním systémem vytápění s otopnými tělesy s tepelným čerpadlem vzduch-voda ...
2.3.15 / dotaz č. 55530
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz, ke kterému uvádím: Ohřev vody pro užitkové účely teplem z plynového kotle je energeticky výhodný v době, kdy je kotel provozován současně i pro vytápění....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
21.2.15 / dotaz č. 55298
Hezký den. Postupně k Vašim otázkám: 1. Volba typu poměrového měřiče je na Vás, pouze musíte na všech místech osadit stejný typ. Stejně tak i způsob odečtu....
17.2.15 / dotaz č. 55297
Děkuji za dotaz. K Vaší otázce uvádím: Pokud je možnost změřit dodávku tepla do každého jednotlivého bytu nebo kanceláře buďto technicky nemožná nebo proveditelná pouze za cenu nepřiměřených investičních nákladů, je možnost splnit daný požadavek...
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
29.12.14 / dotaz č. 54473
Dobrý den, Základní způsoby ohřevu vody elektřinou Podle konstrukce a provozního režimu se dělí na dvě základní skupiny – průtokové a akumulační ohřívače. Průtokové ohřívače...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »