Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

29.6.12 / dotaz č. 34042
28.6.12 / dotaz č. 33967
Dobrý den, Obecně pojem veřejná podpora znamená jakákoli podpora, která je poskytována státem nebo ze státního rozpočtu, která může narušit nebo přímo narušuje hospodářskou soutěž v rámci Evropského společenství....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta
25.6.12 / dotaz č. 33847
Děkujeme za Váš dotaz. 1. Budeme-li striktně vycházet z publikovaných údajů na stránkách programu Zelená úsporám, konkrétně http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/15/4754-2011_04_15_pokyn_k_priloze_i_10_web....
19.6.12 / dotaz č. 33726
Dobrý den, povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dána zákonem 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou 148/2007 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jiří Cihlář* - EKIS Brno DEA
7.6.12 / dotaz č. 33564
Dobrý den, podstata Vašeho dotazu bude zřejmě vyplývat z majetkoprávních vztahů k dané nemovitosti, což lze zjistit výhradně na výpisu z Listu vlastnictví vydaném příslušným Katastrálním úřadem....
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK
30.5.12 / dotaz č. 33370
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Podmínky pro čerpání dotace z Programu Efekt 2012 byly vyhlášeny na základě usnesení vlády ČR č. 813 ze dne 9. listopadu 2011....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre
4.5.12 / dotaz č. 32914
Vážená paní, nejasnosti ohledně Zelené úsporám musíte řešit s příslušným pracovištěm, kde jste dotaci podávali. Je pravda, že podmínky se měnily, je třeba vycházet z podmínek, které platily v době podání vaší žádosti....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
13.4.12 / dotaz č. 32500
Dobrý den,
všichni žadatelé budou o výsledku své žádosti vyrozuměni písemně ihned po zasedání hodnotitelské komise, pravděpodobně v průběhu června 2012....
Odpovídá:  Editor MPO - EKIS Rokycany
10.4.12 / dotaz č. 32493
Zdravím a děkuji za dotaz. Bohužel v současné době nevím o možnostech dotací na využívání sluneční energie, takže jedinou možností je využít zelený bonus případně prodej zelené elektřiny, kdy je toto podporováno....
5.4.12 / dotaz č. 32407
V červenci 2012 se počítá s otevřením dotačního programu Ekoenergie. Tento program bude administrován Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou Czechivest. Sledujte webové stránky MPO a Czechinvestu....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Juráček* - EKIS Letovice MAS
27.2.12 / dotaz č. 31638
Dobrý den, Dle bodu 15 podmínek Programu "Započítat lze náklady vzniklé po 1.1.2012 s výjimkou nákladů na projektové práce a zpracování energetického auditu, které se mohou započítat, pokud datum jejich zdanitelného...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
24.2.12 / dotaz č. 31578
Dobrý den, k odpovědi na Váš dotaz využívám citaci vysvětlení podaného administrátorem programu: „Viz text programu, bod. 16. Buď je žadatel plátce, pak z dotace nehradí DPH a kalkulace uvádí bez DPH, nebo není plátce....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
23.2.12 / dotaz č. 31371
Dobrý den, příloha č. 10 je dostupná pro oblasti E.1 a E.2, doporučoval bych je vzít jako vzor (vhodnější pro váš účel se mě jeví příloha č. 10 pro oblast E.2). Obsah přílohy doporučuji upravit dle potřeby pro konkrétní projekt....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta
20.2.12 / dotaz č. 31481
Dobrý den, Podpora v aktivitě B1 je určena pro osvětlovací tělesa a řídící systémy veřejného osvětlení. Osvětlovací tělesa nemusí být osazena na sloupech a pozemku obce, v řadě případů jsou umísťována např....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
16.2.12 / dotaz č. 31339
Dobrý den, bohužel, Váš záměr se aktivit obsažených v programu EFEKT 2012 netýká. Příjemcem podpory v oblasti B1 jsou obce a městské části (viz str. 2 textu programu)....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
15.2.12 / dotaz č. 31195
Dobrý den, v programu není toto blíže specifikováno, takže nevidím problém považovat jako uznatelný náklad daňový doklad od zahraniční firmy za nakoupenou službu nezbytně potřebnou k vydání publikace, na kterou je žádána dotace. ...
Odpovídá:  Ing., CSc. Dana Kaniová* - EKIS Ostrava, Energo steel
15.2.12 / dotaz č. 31173
Dobrý den, po ověření daných informací u správce dotačního programu Vám mohu sdělit, že mzda na zhotovitele publikace je uznatelný náklad. S pozdravem Ing. Dana Kaniová, CSc. EKIS 1029 ENERGO-STEEL Ostrava...
Odpovídá:  Ing., CSc. Dana Kaniová* - EKIS Ostrava, Energo steel
14.2.12 / dotaz č. 31314
« | 1 | .. | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | .. | 108 | »