Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

21.1.13 / dotaz č. 37978
Dobrý den a děkuji za Váš zájem o naše poradenství. Program EFEKT 2013 udává v tabulce, že aktivita B 3 se vztahuje na kraje, obce, městské části, sociální a zdravotní zařízení, školy, bytová družstva a podnikatele....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.1.13 / dotaz č. 37894
Energetický audit lze zpracovat jen na výměnu kotle a otopné soustavy. Povinnost zpracovat energetický audit je v zákoně následující: Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
9.1.13 / dotaz č. 37882
Dobrý den, moc tomu nerozumím, vy nejdřív provedete výměnu kotle a pak zpracováváte energetický audit (to má být obráceně - na základě auditu se provádí výměna kotle)....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
7.1.13 / dotaz č. 37821
Dobrý den, systém měření a regulace (M&R) je nezbytnou součástí vytápěcí soustavy, proto je možné náklady na M&R zahrnout do celkových nákladů projektu....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
4.1.13 / dotaz č. 37825
Vážený pane, uvedený bod se týká pouze rekonstrukcí otopných soustav, nikoliv zateplování. V této části by tedy bylo možné o dotaci zažádat, v oblasti zateplování nikoliv....
3.1.13 / dotaz č. 37743
19.12.12 / dotaz č. 37770
Dobrý den, podmínky programu nevylučují instalaci fotovoltaických panelů. Měl byste ale respektovat ostatní podmínky podpory, tj. provést rekonstrukci rozvodů, včetně rekonstrukce či výměny hlavního zdroje tepla pro vytápění, nikoli jen pro TUV. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
18.12.12 / dotaz č. 37407
Dobrý den , posílám vám přesné znění programu na rok 2013 ze kterého vyplývá, že to možné je. Otázka však je do jaké míry dojde k úspoře CO2, které je kritériem pro výběr. ...
Odpovídá:  Ing. Dan Staněk* - EKIS Kolín
14.12.12 / dotaz č. 37707
K tomu by bylo ještě potřeba doplnit, zda mají v daném domě svou výměníkovou nebo předávací stanici (což nepředpokládám), zda má topná soustava v domě víc větví a pokud ano, zda a jak jsou řízeny (také moc nepředpokládám, že by to tak bylo) a byly...
12.12.12 / dotaz č. 37713
11.12.12 / dotaz č. 37668
3.12.12 / dotaz č. 37571
Dobrý den, přesné podmínky dotačního titulu zelená úsporám, na nové období, ještě nejsou známy. Pokud se podíváme na původní program ZÚ, pak zjistíme, že do dotačního titulu se mohl přihlásit dům, který byl rekonstruován až po spuštění programu....
Odpovídá:  Ing. Milan Gabzdyl* - EKIS Příbor (Nový Jičín)
30.11.12 / dotaz č. 37576
Dobrý den, tento projekt je dle mého názoru přímo ideální, dojde ke značné úspoře jak elektrické energie tak i CO2 (elektrická energie je vyráběna s nízkou účinností). Zpracování energetického auditu a projektové dokumentace je uznatelný náklad....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
29.11.12 / dotaz č. 37554
Vážený pane, v současné chvíli bohužel není k dispozici žádný dotační program pro MVE. Pro rok 2013 je vyhlášen program EFEKT, kde bylo v minulých letech možno o dotaci na MVE požádat, avšak pro rok 2013 už tato podpora pro MVE není. ...
27.11.12 / dotaz č. 37540
Dobrý den, výběrovými kritérii podporované aktivity B.3 jsou zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2 a přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
7.11.12 / dotaz č. 37351
program efekt by měl být vyhlášen, v současné chvíli ho schvaluje vláda a moc se neliší od programu Efekt v minulém roce, navíc tam budou podporovány energetické audity pro malé obce a budou vyloučeny podpory malých vodních elektráren a konferencí s...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
31.10.12 / dotaz č. 37195
Dobrý den, s dotačními tituly není nikdy nic jasné. Program Zelená úsporám 2 je ve hvězdách zatím a není vůbec jasné jaká bude mít kritéria. Doporučujeme Vám tedy provést dodatečnou tepelnou izolaci nyní a na nic nečekat....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo
9.10.12 / dotaz č. 36124
Vážená paní, děkuji za dotaz, ale lituji, že Vám na možnost získání dotací na nákup a úpravu nemovitostí nemohu přímo odpovědět. Tento druh otázek nepatří do naší kompetence. Obraťte se prosím přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu (tel....
Odpovídá:  Ing. Josef Votruba* - EKIS Praha Enviros
« | 1 | .. | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | .. | 111 | »