Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

24.2.12 / dotaz č. 31578
Dobrý den, k odpovědi na Váš dotaz využívám citaci vysvětlení podaného administrátorem programu: „Viz text programu, bod. 16. Buď je žadatel plátce, pak z dotace nehradí DPH a kalkulace uvádí bez DPH, nebo není plátce....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
23.2.12 / dotaz č. 31371
Dobrý den, příloha č. 10 je dostupná pro oblasti E.1 a E.2, doporučoval bych je vzít jako vzor (vhodnější pro váš účel se mě jeví příloha č. 10 pro oblast E.2). Obsah přílohy doporučuji upravit dle potřeby pro konkrétní projekt....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta
20.2.12 / dotaz č. 31481
Dobrý den, Podpora v aktivitě B1 je určena pro osvětlovací tělesa a řídící systémy veřejného osvětlení. Osvětlovací tělesa nemusí být osazena na sloupech a pozemku obce, v řadě případů jsou umísťována např....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
16.2.12 / dotaz č. 31339
Dobrý den, bohužel, Váš záměr se aktivit obsažených v programu EFEKT 2012 netýká. Příjemcem podpory v oblasti B1 jsou obce a městské části (viz str. 2 textu programu)....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
15.2.12 / dotaz č. 31195
Dobrý den, v programu není toto blíže specifikováno, takže nevidím problém považovat jako uznatelný náklad daňový doklad od zahraniční firmy za nakoupenou službu nezbytně potřebnou k vydání publikace, na kterou je žádána dotace. ...
Odpovídá:  Ing., CSc. Dana Kaniová* - EKIS Ostrava, Energo steel
15.2.12 / dotaz č. 31173
Dobrý den, po ověření daných informací u správce dotačního programu Vám mohu sdělit, že mzda na zhotovitele publikace je uznatelný náklad. S pozdravem Ing. Dana Kaniová, CSc. EKIS 1029 ENERGO-STEEL Ostrava...
Odpovídá:  Ing., CSc. Dana Kaniová* - EKIS Ostrava, Energo steel
14.2.12 / dotaz č. 31314
14.2.12 / dotaz č. 31270
Účast v mezinárodních projektech (F.1) může být podpořena maximální částkou 2 mil. Kč a to maximálně 50% vlastního finančního podílu za daný kalendářní rok....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
10.2.12 / dotaz č. 31266
8.2.12 / dotaz č. 31194
Dobrý den, dotace pro domácnosti na vytápění bylo možné získat z dotačního programu Zelená úsporám, který však byl 29.10.2010 přerušen. Dotace v tomto programu byly poskytovány mimo jiné v oblasti podpory C....
Odpovídá:  Ing. Lukáš Pavlík* - EKIS Vladislav
7.2.12 / dotaz č. 31209
Dobrý den, na Vaše dvě jednoduché otázky je jednoduchá odpověď: - tabulka č. 3 je pro Váš případ nepoužitelná, neboť nemáte energetický zdroj, který by vstupoval do projektu – tabulku nebudete vyplňovat...
5.2.12 / dotaz č. 31182
V rámci programu EFEKT 2012 je v aktivitě B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy možné podat žádost o podporu ve výši 40% z předpokládaných nákladů, maximálně 3 miliony Kč....
Odpovídá:  Ing. Pavel Juda* - EKIS Město Žďár nad Sázavou
3.2.12 / dotaz č. 31133
2.2.12 / dotaz č. 31157
Dobrý den, odpovědi na vaše dotazy je nutno hledat především na stránkách Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 EFEKT 2012...
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
2.2.12 / dotaz č. 31156
Dobrý den, předpokládám, že Váš dotaz směřuje na EFEKT 2012 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012, podpogram D.1 - Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
30.1.12 / dotaz č. 31123
30.1.12 / dotaz č. 31138
Dobrý den a děkujeme za Váš dotaz. Program EFEKT 2012 umožňuje, aby obce žádaly podle bodu B3 programu o dotace na rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
25.1.12 / dotaz č. 31119
Dobrý den, vešekeré přílohy a informace jsou na stránce MPO věnované dotačnímu titulu: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/30717/30734 Celkový počet budov je nejlepší uvést do průvodního dopisu k žádosti....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
« | 1 | .. | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | .. | 111 | »