Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ostatní 

25.1.22 / dotaz č. 135222
Ve Vámi uváděném roce stavby (1942) byla platná ČSN 2022 Komíny obytných a jiných budov, a dále větší množství zákonů a vládních nařízení, vydaných mezi lety cca 1875 – 1941, která se komínů týkala okrajově....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
24.1.22 / dotaz č. 135162
20.1.22 / dotaz č. 134984
Orientační výpočet byl zpracován pro krbovou vložku na dřevo. Dle technického listu výrobce spotřebiče je deklarován výkon 4,8 kW, teplota spalin 241°C, hmotnostní tok spalin 6,1 g/s a požadavek na tah 10Pa....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
6.1.22 / dotaz č. 134659
Váš popis nejvíce odpovídá negativnímu vlivu kondenzátu, vzniklému ze spalin při teplotách pod rosným bodem. I vyschlé dřevo obsahuje okolo 20% vlhkosti a další vlhkost vstupuje do spalin ze spalovacího vzduchu. Spaliny tedy vždy obsahují vodní páru....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
4.11.21 / dotaz č. 133973
Dle ČSN 73 4201 čl.6.4.5 je nejmenší dovolený průměr komínového průduchu s přirozeným tahem pro spotřebiče na pevná paliva 140 mm. To platí i v případě vložkování komínu....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
2.11.21 / dotaz č. 133904
Dobrý den, bohužel v současné době (11/2021) nelze stále provádět dané kontroly dle vyhlášky č. 194/2013 a to s platnosti od 1.3.2020. V přechodném ustanovení zavedena zákonem č. 3/2020 Sb. Čl....
Odpovídá:  Ing.,Ph.D. Petr Kotek - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
31.10.21 / dotaz č. 133872
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Podle Vašeho popisu se pravděpodobně jedná o sedlovou střechu s vaznicovým krovem, kde vnitřní podhled (opláštění) na šikminách tvoří omítané Lignoporové desky na krokvích a podhled na vodorovné části stropu tvoří...
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař
24.10.21 / dotaz č. 132600
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
Téma:  Ostatní
20.9.21 / dotaz č. 130906
Seznam soudních znalců je veden centrálně a jsou tyto osoby veřejně dohledatelné. Ano i z důvodu teritoriality - aby případný znalec byl pokud možno co nejblíže. ...
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
Téma:  Ostatní
13.8.21 / dotaz č. 128730
Orientační výpočet byl zpracován pro dimenzi komínu DN150 mm (SCHIEDEL Permeter 50 Smooth Air), do kterého by měla být připojena krbová kamna ROMOTOP ALEDO o výkonu 6 kW, teplota spalin 243°C, hmotnostní průtok spalin 7,4 g/s a požadavek na tah 11...
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
4.8.21 / dotaz č. 128496
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Určitě by bylo bývalo vhodnější zjištěnou dutinu před osazením nového rozvaděče zazdít, nebo alespoň přizdít či stavebně upravit tak, aby vzniklá nika vyhovovala novému rozvaděči. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
22.7.21 / dotaz č. 128050
Je třeba rozlišovat, jaká část spalinové cesty je kouřovod, a jaká je komín. Kouřovod spojuje spalinové hrdlo spotřebiče s připojovacím T-kusem komínu a může být veden vodorovně, přičemž při délce 2,40 m musí být izolován. ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
9.6.21 / dotaz č. 126931
Porovnání mezi el. akumulačními kamny a LTO z hlediska provozních nákladů je následující: za předpokladu přeměny na teplo je účinnost pro LTO 80 % a pro el. energii 96%. Provozní náklady na 1 kWh je u LTO cca 3,2 Kč/ kWh a u akum....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre
1.6.21 / dotaz č. 126704
Dobrý den, v tomto případě je asi nejvhodnější použití menší 1fázové benzínové elektrocentrály. Výběr volte podle požadovaného výkonu, to znamená jaké spotřebiče budete nutně potřebovat k provozu....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
24.5.21 / dotaz č. 126479
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Na využití dešťové vody pro zálivku je optimální instalace nádrže pro její zachycení. Důležitá je plocha střech, která bude do systému napojena....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
12.5.21 / dotaz č. 126054
Dobrý den, pokud došlo ke změně okenních výplní a zateplení soklové části objektu, tak provedené úpravy mají vliv na součinitel prostupu tepla obálkou budovy a tím pádem i na PENB. ...
Odpovídá:  Pavel Bondor* - EKIS Pardubice, EWIC
28.4.21 / dotaz č. 125674
Pro odvod spalin plynových kondenzačních kotlů Vámi definovaného výkonu se standardně používají trubky průměru 80 mm, případně 60 mm. Optimálním řešením je provedení koaxiální 80/125 mm....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
21.4.21 / dotaz č. 125562
Tato problematika není dosud legislativně upravena, nicméně obecně nelze postupnou výměnu doporučit, a to ani v případě, kdy má stávající komín vyhovující certifikaci. ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 28 | »