Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie slunce – výroba elektřiny 

13.8.12 / dotaz č. 34698
Dobrý den, solární systém na rodinném domě bude samozřejmě vždy zásobovat menší část spotřeby a větší část se prodá za výkupní cenu či za cenu zeleného bonusu....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
2.7.12 / dotaz č. 34068
V8žený pane, při umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) na severní střechu je třeba počítat s trochu nižšími výnosy. Ani při instalaci na svislou stěnu (hřeben střechy) není výnos optimální....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
29.6.12 / dotaz č. 34045
Vážený pane, druhou elektrárnu si postavit můžete, můžete ji připojit k síti (pokud s tím bude souhlasit distributor). Elektřinu z druhé FVE můžete spotřebovávat sám a ušetřit tak za el....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
19.6.12 / dotaz č. 33849
Vážená paní, pokud má být fotovoltaická elektrárna (FVE) připojena do sítě a mít nárok na výkupní ceny ( 6,16 Kč/kWh), musí splnit několik podmínek: - max. výkon FVE je do 30 kW, což odpovídá ploše asi 250 m2...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
12.6.12 / dotaz č. 33681
Dobrý den, předpokládám, že zmiňovaná stavba garáře byla řádně povolena stavebním úřadem a řádně zkolaudována. Protože se ale jedná o samostatnou stavbu, měla by být samostatně zapsána i v katastru nemovitostí, jak Vám ostatně ukládá stavební zákon....
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
7.6.12 / dotaz č. 33653
Vážený pane, pro Pardubice je dopadající sluneční záření na střechu se sklonem 10% (orientace přímo na jih) asi o 6% nižší než při sklonu 35°....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
4.6.12 / dotaz č. 33381
Dobrý den, ochranné pásmo na FVE na Vás může místně příslušný stavební orgán požadovat. Není to však překážkou k výstavbě. Dle mých zkušenosti je potřeba v tomto doložit souhlas okolních objektů v této zástavbě....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
28.5.12 / dotaz č. 33380
Dobrý den, dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 ze dne 23. 11. 2011 jsou pro FVE s instalovaným výkonem do 30 kWp uvedeným do provozu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 stanoveny výkupní ceny na 6 160 Kč/MWh, zelený bonus na 5 080 Kč/MWh....
14.5.12 / dotaz č. 33124
Dobrý den vážená paní, každou smlouvu lze dohodou změnit. Stejně tak si můžete domluvit změnu smlouvy s ČEZ Distribuce a.s., s tím, že manžel jako majitel nemovitosti musí se změnou i s instalací nového zařízení souhlasit....
Odpovídá:  Ing. Světlana Kravčenková* - EKIS Ostrava KEA
2.5.12 / dotaz č. 32902
Vážený pane, jako držitel licence můžete mít libovolný počet provozoven, umístěných libovolně. To je v souladu se současně platnými zákony (energetický zákon č. 458/2000 Sb, zákon o OZE č. 180/2005). ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
16.4.12 / dotaz č. 32490
Pro uplatnění nároku na provozní podporu vyrobené elektřiny budete především potřebovat licenci na výrobu elektřiny podle energetického zákona a příslušných prováděcích vyhlášek. ...
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
13.4.12 / dotaz č. 32581
Dobrý den, naprosto rozumím Vašemu problému. Doporučuji vždy ujistit oslovené firmy či vlastníky, že pokud si to nebudou přát, tak nebudou citovány a že získaná data budou použita jen pro Vaši práci a nebudou poskytnuty třetím osobám....
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt
29.3.12 / dotaz č. 32270
Dobrý den, v současné době nejsou vydávány smlouvy na připojení fotovoltaických zdrojů. Možnost přípravy podkladů k připojení v dalším kole je samozřejmě možné....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
28.3.12 / dotaz č. 32206
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. Z Vašeho dotazu však není zřejmé, jaké solární panely máte na mysli, zda solární kolektory pro ohřev vody, nebo fotovoltaické panely pro výrobu el. energie ze slunečního záření....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
20.2.12 / dotaz č. 31476
Vážený pane, v zásadě máte pravdu, že účinnost solárních termálních systémů t.j. kolektorů pro ohřev vody, je vyšší než účinnost fortovoltaických panelů. Zvláště to platí zvláště u trubicových vakuových kolektorů....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
« | 1 | .. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | »