Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie slunce – výroba elektřiny 

20.6.11 / dotaz č. 27736
Vážená paní, děkujeme za dotaz. Doporučuji vám v rámci rekonstrukce či postupných úprav pokračovat velmi uvážlivě. Předpokládám, že se jedná o starší objekt se dřevěnými stropními trámy....
16.5.11 / dotaz č. 27213
29.4.11 / dotaz č. 26968
Vážená paní, obecně platí, že distribuční společnost (ČEZ, E.ON, PRE) má povinnost vaši elektrárnu připojit. Podrobnosti ohledně připojení stanovuje vyhláška č. 51/2006 Sb. (v platném znění)....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
6.4.11 / dotaz č. 26602
Vážený pane, zatím se tvrdí, že pozastavení připojování je záležitost dočasná takže lze počkat až se opět začnou malé systémy na střechách připojovat; výkupní ceny jsou sice znatelně nižší než loni, ale přesto dost nad cenami elektřiny ze sítě,...
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
4.4.11 / dotaz č. 26606
Dobrý den, nevím u porovnávacích tabulkách získané energie pro různé typy kolektorů, množství získané energie u fotovoltaiky je dále ovlivněno zapojením a typem použitého měniče a tudíž kombinací typů panelů a měničů je nepřebrné množství. ...
24.3.11 / dotaz č. 26360
Dobrý den vážený pane Pitáku, Tímto oborem se Náš podnik zabývá již řadu let, a při porovnávání výsledků různých panelů jsme z vysokoefektivních panelů používali výhradně panely německé výroby od firmy SOLON....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
23.3.11 / dotaz č. 26414
Fotovoltaická elektrárna jako celek patří do odpisové skupiny č.4 – Stavby elektráren(díla energetická výrobní) SKP 2302 s dobou odpisu 20 let, nicméně pokud se elektrárna rozdělí na jednotlivé celky, lze odpisy „zefektivnit“....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
22.3.11 / dotaz č. 26339
Dobrý den, velmi rozšířeným řešením je software firmy Meteocontrol, ten spolupracuje se zařízením WEB´log, což je přístroj, který vezme data ze všech 3 střídačů přes datové sběrnice, případně ještě z dalších čidel....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo
8.3.11 / dotaz č. 26076
Porucha může být způsobena nesprávně zvoleným měničem. Přesný důvod poruch však nelze takto jednoduše určit. Vyřešit daný problém může projektant, dodavatel nebo servisní technik sol.el. na místě. S pozdravem ...
Odpovídá:  Ing. Oldřich Pixa* - EKIS Ústí nad Labem
3.3.11 / dotaz č. 26114
Vážený pane, fotovoltaické panely se zanáší v průběhu času nečistotami, které částečně brání propouštění světla a dochází tak ke snížení výkonu panelů....
Odpovídá:  Ing. Milan Tovačovský* - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
22.2.11 / dotaz č. 25972
Dobrý den, Ano u fotovoltaiky existuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo je obecně označováno za stanovenou část území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo toto území vymezeno....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
16.2.11 / dotaz č. 25792
Dobrý den vážený pane, Pro provozovatele FVE, který obdržel licenci do konce roku 2009 platí povinnost vést účetnictví. Stal se podle energetického zákona účetní jednotkou....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
16.2.11 / dotaz č. 25819
Dobrý den, Firma, která pro vás FVE postavila musí dodržet záruční doby na které máte dle občanského zákoníku nárok. Dororučujeme je znovu kontaktovat a v případě neschopnosti odstranit vadu předat kauzu právníkovi. ...
Odpovídá:  Radek Orsag* - EKIS Brno, Energ-servis
14.2.11 / dotaz č. 25859
Dobrý den, všechny ceny uvedené ve výměru ERU jsou bez DPH, tedy i cena za zelený bonus. Ke každé fakturované částce se připočítává DPH. Na další část otázky Vám závazně odpoví pouze ERU a Místně příslušný finanční úřad....
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín
« | 1 | .. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | »