Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

7.7.11 / dotaz č. 27954
Dobrý den Odpověď na Váš dotaz začnu možná z druhého konce. Z dotazu je cítit, že ještě nejste stoprocentně rozhodnutí pro výstavbu obytného podstřešního prostoru....
Odpovídá:  Ing. Roman Čermák* - EKIS Brno Stavoprojekta
5.7.11 / dotaz č. 27916
Na základě Vašeho dotazu jsme překontrolovali výpočet a zjistili, že při výpočtu došlo k chybnému zařazení konstrukce - uvažovali těžkou konstrukci a požadavek 0,38 W/m2.K. Konstrukce měla být definovaná jako lehká s požadavkem 0,3 W/m2.K....
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
4.7.11 / dotaz č. 27953
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
29.6.11 / dotaz č. 27898
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu na tepelnou izolaci podlahy uvádím: OSB desky je možno použít jako vrchní nášlapnou vrstvu nové podlahy....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
28.6.11 / dotaz č. 27857
Dobrý den, provedli jsme výpočet a posouzení konstrukce dle k tomu určené ČSN 730540-2:2007. Požadavek na součinitel prostupu tepla podlahou UNP činí 0,38 W/m2.K, doporučená hodnota UND je 0,25 W/ m2.K....
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
15.6.11 / dotaz č. 27640
Dobrý den, Vámi uvažovaná tloušťka tepelné izolace (100 až 120mm) bude dostatečná z pohledu tepelné ochrany budov (součinitel prostupu tepla a vlhkostní bilance). ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta
14.6.11 / dotaz č. 27010
Vážený pane, kontrolní výpočet Vám můžu zpracovat v programu PROTECH po zaslání přesné skladby konstrukcí. zákazník odpověděl emailem: > ------------ Původní zpráva ------------...
Odpovídá:  Ing. Vladimír Holovský* - EKIS Cheb Ing. Nezdara
13.6.11 / dotaz č. 27641
Dobrý den, po seznámení se s dotazem Vám doporučujeme k dokončení střechy nad garáží u RD použít tuto skladbu pro zateplené jednoplášťové střechy: - hydroizolační vrstva (dle Vašeho záměru, hydroizolační folie na bázi PVC)...
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK
13.6.11 / dotaz č. 27620
Dobrý den, Konstrukce střechy garáže byla posouzena dle ČSN 73 0540-2:2007 a z výpočtu jsme zjistili, že je zapotřebí použít EPS o tloušťce 6 cm. Předpokládám, že ve stávajícím stavu máte na střeše jako hydroizolaci lepenku či asfaltové pásy (IPA)....
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
10.6.11 / dotaz č. 27617
Vážený pane, skladba stěny je zcela vyhovující , při tloušťce stěny (bloku) 240mm a izolaci PS 200mm rozhodně nebude problém s kondenzací (viz tab. na stránkách výrobce http://www.sendwix.cz/sortiment/SENDWIX/P/tepelna-technika....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
9.6.11 / dotaz č. 27624
Dobrý den, Pokud bereme vaší garáž jako částečně vytápěný prostor pak norma ČSN 730540 požaduje součinitel prostupu tepla konstrukcí stropu U=0,75W/m2K, tomu odpovídá tloušťka tepelné izolace na strop Miako (volil jsem výšku 250mm) z EPS 100 tl....
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín)
27.5.11 / dotaz č. 27371
Dobrý den. Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí budov jsou obecně definovány v ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky....
Odpovídá:  Ing. Karel Puhaný* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
18.5.11 / dotaz č. 27275
Dobrý den. Děkuji za Váš doplňující dotaz. Skelná vata Ursa DF 39 má výrobcem deklarovanou tepelnou vodivost λ 0,039 W/m.K (v suchém stavu). Pro účel zateplení půdy je to vyhovující materiál. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
« | 1 | .. | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | .. | 99 | »