Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

14.6.11 / dotaz č. 27010
Vážený pane, kontrolní výpočet Vám můžu zpracovat v programu PROTECH po zaslání přesné skladby konstrukcí. zákazník odpověděl emailem: > ------------ Původní zpráva ------------...
Odpovídá:  Ing. Vladimír Holovský* - EKIS Cheb Ing. Nezdara
13.6.11 / dotaz č. 27641
Dobrý den, po seznámení se s dotazem Vám doporučujeme k dokončení střechy nad garáží u RD použít tuto skladbu pro zateplené jednoplášťové střechy: - hydroizolační vrstva (dle Vašeho záměru, hydroizolační folie na bázi PVC)...
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK
13.6.11 / dotaz č. 27620
Dobrý den, Konstrukce střechy garáže byla posouzena dle ČSN 73 0540-2:2007 a z výpočtu jsme zjistili, že je zapotřebí použít EPS o tloušťce 6 cm. Předpokládám, že ve stávajícím stavu máte na střeše jako hydroizolaci lepenku či asfaltové pásy (IPA)....
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
10.6.11 / dotaz č. 27617
Vážený pane, skladba stěny je zcela vyhovující , při tloušťce stěny (bloku) 240mm a izolaci PS 200mm rozhodně nebude problém s kondenzací (viz tab. na stránkách výrobce http://www.sendwix.cz/sortiment/SENDWIX/P/tepelna-technika....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
9.6.11 / dotaz č. 27624
Dobrý den, Pokud bereme vaší garáž jako částečně vytápěný prostor pak norma ČSN 730540 požaduje součinitel prostupu tepla konstrukcí stropu U=0,75W/m2K, tomu odpovídá tloušťka tepelné izolace na strop Miako (volil jsem výšku 250mm) z EPS 100 tl....
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín)
27.5.11 / dotaz č. 27371
Dobrý den. Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí budov jsou obecně definovány v ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky....
Odpovídá:  Ing. Karel Puhaný* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
18.5.11 / dotaz č. 27275
Dobrý den. Děkuji za Váš doplňující dotaz. Skelná vata Ursa DF 39 má výrobcem deklarovanou tepelnou vodivost λ 0,039 W/m.K (v suchém stavu). Pro účel zateplení půdy je to vyhovující materiál. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
18.5.11 / dotaz č. 27222
Vážený pane tazateli ! K detailnějšímu posouzení by bylo dobré vědět přesně materiálovou skladbu stěnu, vč. uspořádání a jednotlivých tlouštěk vrstev materiálu. Důležitou vrstvou je také parozábrana, která by měla na straně dovnitř být také osazena....
Odpovídá:  Zdeněk Havlát* - EKIS Liberec
16.5.11 / dotaz č. 27229
Zdravím. Foukaná tepelná izolace je vhodná tam, kde je dutina, která je nepřístupná. Pokud je možné dát tepelnou izolaci v deskách je větší jistota, že bude mít trvale stejné vlastnosti....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
12.5.11 / dotaz č. 27148
Dobrý den, děkuji Vám za zájem o naše poradenství a k Vašemu dotazu uvádím: Změna normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky je očekávána....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
11.5.11 / dotaz č. 27160
Zdravím. Pokud se týká zateplení sklepa, tak záleží na tom, jak jej budete mít vytápěný a jakou tepelnou izolaci budete mít mezi sklepem a obytným podlažím. Existují dva extrémní přístupy....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
2.5.11 / dotaz č. 27013
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Souhlasím s Vámi, že taková úprava obvodové stěny vyžaduje určitou projektovou přípravu, tepelně technický výpočet a patrně i statické posouzení konstrukce. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
28.4.11 / dotaz č. 26950
Dobrý den, Obecné použití PUR desek pro tepelnou izolaci podkroví je možné, ale jako u všech tepelných izolací musí být dodrženy obecné zásady pro celé souvrství jednotlivých materiálů tvořících střechu, tedy od podhledového materiálu jako např....
Odpovídá:  Ing.,DiS Jaroslav Stáňa* - EKIS Rokycany
19.4.11 / dotaz č. 26842
Vážený pane, poradit vám je bohužel poněkud pozdě a navíc vaši stavbu neznám, takže nelze sdělit objektivní informace. Ideální zdivo je co nejslabší nosná zeď a k tomu co nejsilnější tepelná izolace....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
15.4.11 / dotaz č. 26803
Dobrý den, jako zateplovací materiál se běžně používá pěnový polystyren a pro Váš RD je minimální tloušťka izolačního materiálu 10cm, uvažovaná lambda 0,044 W/m.K (pokud bude hodnota lambdy nižší je polystyren kvalitnější). Projekt nutný není....
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
13.4.11 / dotaz č. 26760
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou dle Vašeho popisu lze provést zmíněným položením tepelné izolace na podlahu půdy. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
« | 1 | .. | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | »