Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

15.4.11 / dotaz č. 26803
Dobrý den, jako zateplovací materiál se běžně používá pěnový polystyren a pro Váš RD je minimální tloušťka izolačního materiálu 10cm, uvažovaná lambda 0,044 W/m.K (pokud bude hodnota lambdy nižší je polystyren kvalitnější). Projekt nutný není....
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
13.4.11 / dotaz č. 26760
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou dle Vašeho popisu lze provést zmíněným položením tepelné izolace na podlahu půdy. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
13.4.11 / dotaz č. 26698
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou by mělo být provedeno tak, aby vyhovovalo požadavkům platné a závazné ČSN na tepelně technické vlastnosti konstrukcí. . ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
13.4.11 / dotaz č. 26641
Odpověď na Váš dotaz bych rozdělil na 3 části: 1.Zkvalitňování obvodových plášťů se řídí ČSN EN 730540-část2 z roku 2007 a tuto normu lze použín i na redinné domky-Veškéré úpravy obvodových plášťů budov musí vyhovovat min hodnotám souč....
Odpovídá:  Ing. Jiří Vařenka* - EKIS Tábor
5.4.11 / dotaz č. 26647
Vážený pane, váš dotaz má několik rovin. Pokusím se na ně odpovědět postupně. 1. dodatečné zateplování ytongu lambda 375 mm je velmi problematické....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
4.4.11 / dotaz č. 26530
Dobrý den, nezávislé údaje se dokládají certifátem, posudkem zkušebny. Výrobce většinou své výrobky nechá zkušebnou ověřit a tyto hodnoty, parametry svých výrobků uvádí v prospektech....
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
2.4.11 / dotaz č. 26587
Vážená paní, dle normy ČSN 73 0540-2 má být mezi bytem a provozovnou konstrukce o součiniteli prostupu tepla U = 0,75 W/(m2.K)- To odpovídá např. konstrukci s 50 mm tepelné izolace....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
1.4.11 / dotaz č. 26489
31.3.11 / dotaz č. 26561
Vážený pane, prohlédl jsem si vaše fotografie oken a zdá se mi, že nejsou větší než ta moje okna, kde mám vsazena dvojskla již několik let. Pokud nejsou okna vyloženě shnilá nebo zpuchřelá, tak by měla tu zvýšenou hmotnost bez problémů unést....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
30.3.11 / dotaz č. 26487
Při výběru zateplovacího systému musíme vycházet ze stávajícího stavu objektu, pokud není provedeno kvalitní odizolování obvodových stěn proti zemní vlhkosti zvolíme zateplovací systém s odvětrávanou fasádou, v opačném případě můžeme použít...
Odpovídá:  Ing. Miloslav Horníček* - EKIS Vladislav
30.3.11 / dotaz č. 26535
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Na zateplování bytových domů v současné době nepřijímá nové žádosti dotační program Zelená úsporám (Státní fond životního prostředí), který byl pro letošní rok ukončen a o jeho osudu na rok 2012 se bude snad...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
30.3.11 / dotaz č. 26347
Odpovědět přímo, kde bude jaké školení na požadovaná témata nejde. Doporučuji sledovat stránky Teplárenského sdružení, Sploečnosti pro techniku prostředí a dále pod heslem výžítí biomasy je mnoho odkazů, ze kterých se dá hodně přiučit....
25.3.11 / dotaz č. 26481
Dobrý den, z Vašich údajů bohužel nic poznat není, není ani uvedena cena tepla na které mimo jiné závisí tloušťka navrhovaného izolantu, polystyrén použít nemusíte má však nízkou cenu, vhodná je též minerální vata, izolační omítku bych nedoporučoval....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
25.3.11 / dotaz č. 26423
Dobrý den Vámi popisovaná skladba obvodového pláště, tzn. porobetonové tvarovky YTONG P4-500 tloušťky 300mm a jejich venkovní zateplení izolantem 40mm tlustým je z pohledu ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov vyhovující....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta
24.3.11 / dotaz č. 26410
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Stropní konstrukce z keramických nosníků a vložek Hurdis s přibetonováním nemá prakticky žádnou tepelně izolační schopnost. Zateplení se provádí ze strany půdy a lze použít různé materiály. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
23.3.11 / dotaz č. 26397
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. U zdiva Porotherm 40 cm je potřeba uvést přesný typ zdiva a zdící malty (nebo lepidla) a způsob zdění. Tudíž ho bez těchto informací nemohu konkrétně hodnotit....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
« | 1 | .. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | .. | 96 | »