Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

19.12.11 / dotaz č. 30863
Vážený pane, stěnu z plných cihel se zpravidla vyplatí izolovat téměř bez ohledu na tloušťku; plná cihla má příliš vysokou tepelnou vodivost (stěna, která by splnila doporučenou hodnotu normy by musele mít tloušťku přibližně 3m)....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
16.12.11 / dotaz č. 30834
Dobrý den, omezit kondenzaci vlhkosti je možno dvěmi způsoby. Snížením vlhosti vzduchu v prostoru a zvýšením vnitřní teploty. Nevím zda vlhkost kondenzovala i při původních oknech, ale zřejmě ne, protože by to na zdivu bylo poznat....
Odpovídá:  Ing. Lubomír Prokop* - EKIS Ostrava EZE
12.12.11 / dotaz č. 30769
Vámi popsané řešení má některé vady. 1) Z hlediska komplexnosti stavebních úprav by jistě bylo vhodnější zateplit objekt celý a zajistit tak celkově kompaktní "tepelný obal" budovy, který také výrazně omezí stávající tepelné mosty....
Odpovídá:  Zdeněk Havlát* - EKIS Liberec
12.12.11 / dotaz č. 30742
Dobrý den, nevím, jestli jsem zcela pochopil skladbu střechy, ale předpokládám, že jste chtěl původně mít 18 cm izolace mezi krokvemi a dále udělat rošt pod krokvemi, kde byste dal dalších 2 x 10 cm. Tento způsob má své výhody i nevýhody....
Odpovídá:  Ing. Milan Gabzdyl* - EKIS Příbor (Nový Jičín)
6.12.11 / dotaz č. 30443
Děkuji za dotaz a omlouvám se ze zpoždění , Staré kamenné chalupy jsou vždy obtížné na řešení zateplení je to na dlouhou diskuzi a je možné kombinace několika variant....
Odpovídá:  Ing. Jan Brejcha* - EKIS Blatná
2.12.11 / dotaz č. 30750
Vážený pane, Metoda EPC (energy performance contracting) se při zateplování panelových domů moc nevyužívá. Důvodem je hlavně poměrně dlouhá návratnost, což nebývá pro firmu EPC zajímavé....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
1.12.11 / dotaz č. 30645
Dobrý den, Tepelná ztráta domu se standardně neměří, ale vypočítává. Nicméně velmi hrubý odhad pro rodinný dům s běžným užíváním lze provést podle roční spotřeby tepla. ...
29.11.11 / dotaz č. 30627
Odpovídá:  Ing. Karel Puhaný* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
28.11.11 / dotaz č. 30665
Dobrý den a k Vašemu dotazu na zateplení půdy uvádím: Konstrukce stropu by měla odpovídat normě ČSN 73 0540-2, která byla v nedávné době novelizována....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
28.11.11 / dotaz č. 30675
Děkuji Vám za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu an tepelné izolace domu uvádím: Tepelné ztráty domu jsou mimo dalších parametrů závislé na velikosti plochy obvodových stěn domu vč....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
28.11.11 / dotaz č. 30662
Vážený pane, osobně bych asi dům řešil zcela jinak a proto mám problém rozhodnout, zda je tepelná izolace potřebná a v jaké tloušťce. Osobně bych ji asi použil, i kdyžý za určitých okolností to může být kontraproduktivní....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
28.11.11 / dotaz č. 30629
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Při návrhu dodatečného zateplení stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou se vychází z požadavků současné platné normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
23.11.11 / dotaz č. 30490
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Ponechme stranou ostatní aspekty spojené s přebudováním, byť dočasným, garáže na obytnou místnost. Jen je třeba připomenout, že zde platí kromě jiných předpisů zejména zákon č. 183/2006 Sb....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
14.11.11 / dotaz č. 30417
Vážená paní, nejdříve k vlhkosti, která běžně v bytovém prostředí se má pohybovat mezi 50 až 65 %. To je požadovaný standard, menší vlhkost ( např....
Odpovídá:  Ing. Jiří Pikard* - EKIS Cheb Ing. Nezdara
14.11.11 / dotaz č. 30511
Dobrý den a děkuji za dotaz a za zájem o naše poradenství. Konzultaci v Energy Centru v Č. Budějovicích lze objednat velice jednoduše na tel. čísle 387 312 580, na kterém sdělíte předmět konzultace a dohodnete vhodný datum a hodinu....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
14.11.11 / dotaz č. 30502
Šikmé střechy plní v dnešní době nejen funkci ochrany před deštěm. Využití podkrovních prostor k obytným účelům z nich udělalo obvodové pláště, které musí odolávat vlhkostním vlivům, jak z exteriéru, tak z interiéru....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
10.11.11 / dotaz č. 30450
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Z Vašeho popisu vyplývá, že horní záklop a vrstvy nad ním jsou odstraněny. To je dobře, neboť to umožnilo prohlédnout dobře stav trámů, sanovat případná narušení a chemicky ošetřit....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
« | 1 | .. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | .. | 100 | »