Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

8.11.11 / dotaz č. 30403
Vážený pane, přeji dobrý den a děkuji za Váš dotaz. Musím se přiznat, že si nejsem zcela jistý, jestli jsem Váš pochopil dotaz v návaznosti na odpověď dřívější dotaz našeho klienta a uživatele poradenských služeb i-EKIS....
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí
4.11.11 / dotaz č. 30347
Vážená paní, odpověď je v zásadě ANO. Z čistě tepelného hlediska jsou balíky slámy nebo i volně ložená sláma celkem dobrá tepelná izolace s výtečným poměrem užitné hodnoty k ceně....
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt
3.11.11 / dotaz č. 30338
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Zdící systém z vápenopískových bloků KM Beta má faktor difúzního odporu  (-) uváděný výrobcem v rozmezí 5 až 10, u některých prvků je uváděno 25. Průměrně u vápenopískových cihel se uvádí 6. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
31.10.11 / dotaz č. 29237
Dobrý den, určitě by bylo vhodnější použití izolantu o šířce 8+ cm, ale při Vaší skladbě by neměly nastat žádné problémy se srážením vlhkosti....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
31.10.11 / dotaz č. 29457
Dobrý den, standardem je použití 12 cm EPS, u cihelných bloků jako máte Vy, by rozhodně stačilo 10 cm. Nevidím ve Vašem dotaze ambice do jaké enegetické třídy dům směřujete. Rozhodně nedávejte kvůli posunutí rosného bodu méně jak 8 cm izolantu....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
29.10.11 / dotaz č. 30188
Vážený pane, můj rozsah úspor v rozmězí 30 až 70 % vychází z údajů o velkém množství objektů, kde jsme zpracovávali energetický audit a z nichž jsme některé sladovali i několik let po zateplení....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
28.10.11 / dotaz č. 30097
Dobrý den, Podle Vašeho rozpisu je parozábrana uložena na nosné konstrukci sádrokartonu, takže mezi parozábranou a deskou sádrokartonu je dostatečná mezera na uložení rozvodů cca 50 mm – výška dvojitého závěsu....
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín
26.10.11 / dotaz č. 30105
25.10.11 / dotaz č. 30069
Vážený pane, pokud jste pevně rozhodnut zateplovat, pak volte raději větší tloušťku a dobře izolující materiál t.j. v tomto případě šedý pěnový polystyrén....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
25.10.11 / dotaz č. 29903
Dobrý den, portál slouží výhradně ke konzultacím, není zde prostor pro informace obchodního charakteru, proto bych Vás požádal obraťte se přímo na náš email....
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most Středisko pro úspory energie
19.10.11 / dotaz č. 29859
18.10.11 / dotaz č. 29730
Vážený pane, obecně platí, že při zateplování podkroví máte dvě odlišné možnosti: 1.Nejčastěji se používá zateplení mezi krokve a pod krokve (viz např. http://pruvodce.rockwool.cz/konstrukce/sikme-strechy/zatepleni-mezi-krokvemi.aspx?page=4973 )....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
17.10.11 / dotaz č. 29690
17.10.11 / dotaz č. 29717
Hezký den, teplovodní vytápění je variabilnější řešení a umožňuje využití obnovitelných zdrojů energie. Důležité je ale navrhnout otopnou soustavu jako nízkoteplotní....
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre
« | 1 | .. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | .. | 100 | »