Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

28.10.11 / dotaz č. 30097
Dobrý den, Podle Vašeho rozpisu je parozábrana uložena na nosné konstrukci sádrokartonu, takže mezi parozábranou a deskou sádrokartonu je dostatečná mezera na uložení rozvodů cca 50 mm – výška dvojitého závěsu....
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín
26.10.11 / dotaz č. 30105
25.10.11 / dotaz č. 30069
Vážený pane, pokud jste pevně rozhodnut zateplovat, pak volte raději větší tloušťku a dobře izolující materiál t.j. v tomto případě šedý pěnový polystyrén....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
25.10.11 / dotaz č. 29903
Dobrý den, portál slouží výhradně ke konzultacím, není zde prostor pro informace obchodního charakteru, proto bych Vás požádal obraťte se přímo na náš email....
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most Středisko pro úspory energie
19.10.11 / dotaz č. 29859
18.10.11 / dotaz č. 29730
Vážený pane, obecně platí, že při zateplování podkroví máte dvě odlišné možnosti: 1.Nejčastěji se používá zateplení mezi krokve a pod krokve (viz např. http://pruvodce.rockwool.cz/konstrukce/sikme-strechy/zatepleni-mezi-krokvemi.aspx?page=4973 )....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
17.10.11 / dotaz č. 29690
17.10.11 / dotaz č. 29717
Hezký den, teplovodní vytápění je variabilnější řešení a umožňuje využití obnovitelných zdrojů energie. Důležité je ale navrhnout otopnou soustavu jako nízkoteplotní....
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre
9.10.11 / dotaz č. 29566
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za váš dotaz a uvedení všech v tuto chvíli potřebných údajů. Trochu jsem to pro lepší orientaci propočítal s ohledem na požadavky na součinitele prostupu tepla „U“ dle ČSN 73-0540-2....
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí
6.10.11 / dotaz č. 29509
Vážený pane, děkuji za dotaz. Plíseň vzniká tam, kde je trvalá vyšší vlhkost. Proto obvykle vzniká plíseň v místech tepelných mostů a v místech rohů, koutů, za skříněmi apod., kde je stěna obvykle studenější než jinde....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
5.10.11 / dotaz č. 29510
Dobrý den, kondenzace vodní páry by měla být pod normovými hodnotami a promrzání bych se také nebál. Doporučil bych však ošetřit všechny tepelné mosty, tak aby ke kondenzaci nedocházelo....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
5.10.11 / dotaz č. 29376
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Z Vašeho popisu vyplývá, že usilujete o nízkoenergetické řešení domu. Pokud jde o tloušťku zateplení stropu, řídí se normativními požadavky. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
3.10.11 / dotaz č. 29421
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz. Je velmi moudré zajistit dostatečnou tepelnou ochranu stropu i za předpokladu, že jej chcete používat jako skladovací prostory....
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí
3.10.11 / dotaz č. 29375
Dobrý den, Tloušťka tepelně izolačního materiálu je výsledkem výpočtu, kterým se ověřuje nejen splnění tepelně izolačních požadavků, ale i dalších údajů jako je např. splnění bilance vodní páry v konstrukci....
Odpovídá:  Jiří Máslo* - EKIS Most Středisko pro úspory energie
29.9.11 / dotaz č. 29377
Dobrý den, v dnešní době je kladen na budoucí provozní náklady budov značný důraz, i proto se většina odborníků shoduje v doporučení splnit doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2007 nebo dosažení hodnot ještě lepších. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník* - EKIS Kladno
« | 1 | .. | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | .. | 97 | »