Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

31.10.12 / dotaz č. 37040
Dobrý den, zjišťovali jsme jak u ERÚ tak u SEI, ale bohužel jejich výklad je takový, že v daném místě nesmí být připojena v minulých letech žádná MVE, ať už se jedná o nový EAN, či nikoliv. Citací z rohodnutí:...
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo
Téma:  Legislativa
18.10.12 / dotaz č. 36434
Autorizaci musíte získat pro stavební řízení. Viz § 30a, b, c energetického zákona Žádost se podává dopisem adresovaným na MPO – odbor elektroenergetiky....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
15.10.12 / dotaz č. 36176
Vážený pane, zhruba před měsícem (19.9.) byla definitivně schválena novelizace zákona o hospodaření energií, která vstupuje v platnost od 1. 1. 2013. Ustanovení, která se týkají Vaší otázky, stanoví následující povinnosti:...
Odpovídá:  Ing. Josef Votruba* - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
5.10.12 / dotaz č. 36091
Nový zákon č. 165/2012 (o podporovaných zdrojích) přináší oproti původnímu zákonu 180/2005 řadu změn, které mají vést k zefektivnění vynakládaných nákladů na tuto podporu při dosažení cíle podílu OZE na konečné spotřebě, ke kterému se ČR zavázala....
3.10.12 / dotaz č. 36016
Předmětná vyhláška bude dle sdělení ERÚ platná pouze pro NOVÉ zdroje, které započnou s výrobou elektřiny společným spalováním z neobnovitelným zdrojem energie po jejím vstupu v platnost (tj. od 1. listopadu 2012). ...
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
18.9.12 / dotaz č. 35682
Dobrý den, pro stavby s podlahovou plochou do 50 m2 není povinné splnění požadavků zákona o hospodaření energií. Teoreticky po vás může stavební úřad Průkaz energetické náročnosti budovy požadovat, ale nebude záležet na výsledcích v něm uvedených....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Legislativa
28.8.12 / dotaz č. 35199
Dobrý den, dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění je jmenovitý chladící výkon KLM systému definován jako jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu uvedený výrobcem (paragraf. 2 odst. l). ...
Odpovídá:  Ing. Josef Votruba* - EKIS Praha Enviros
27.8.12 / dotaz č. 35153
Dobrý den. Z dotazu není zcela zřejmá problematika. Pro připojení k distribuční soustavě je potřeba podat žádost o připojení. Následně obdržíte stanovisko k žádosti o připojení. Platnost tohoto stanoviska je 1 rok....
Odpovídá:  Ing. Dana Kožušníková - EKIS Ostrava DK projekt
Téma:  Legislativa
19.7.12 / dotaz č. 34397
1) V současné době stále platí, že provedené EA v jednotlivých elektrárnách jsou platné. Povinnost realizace energicky úsporných opatření je uvedena v zákoně č. 406/2000 Sb. §9 odst....
Odpovídá:  Ing. Jan Pejter* - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
27.4.12 / dotaz č. 32752
Vážený pane, i když jde o dodávku tepla, ve skutečnosti je váš problém právní záležitost. Jako energetický poradce vám nemohu radit, jak postupovat ve sporu s bytovým družstvem a jak se bránit zásahu do vlastnických práv....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Legislativa
25.4.12 / dotaz č. 32810
23.4.12 / dotaz č. 32670
Vážený pane, Váš dotaz je položen v obecné rovině. Obecně lze k Vámi uváděným údajům uvést, že - v případě napojení na vysokotlaký plynovod musí být vybudována vysokotlaká regulační stanice. To představuje investici větší než milion Kč....
Odpovídá:  Ing. Josef Votruba* - EKIS Praha Enviros
16.4.12 / dotaz č. 31154
Dobrý den, řešení Vašeho problému úzce souvisí s konkrétním zněním Vaší nájemní smlouvy. Není-li v nájemní smlouvě stanoveno jinak, zajišťuje výměnu oken pronajímatel. Můžete však narazit na problém, zda je výměna oken nutná....
Odpovídá:  Ing. Zbyněk Bouda* - EKIS Jihlava EAV
4.4.12 / dotaz č. 32364
Informace na energetickém štítku je zavazující informace. Pokud se nestal omyl (např. u obchodníka), tak by hodnoty uvedené na energetickém štítku měly odpovídat konkrétnímu spotřebiči....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
22.3.12 / dotaz č. 32157
Dobrý den, Vše je uvedeno v ČSN 73 6005, nejmenší dovolená vzdálenost při souběhu obou sítí je 40 cm (pokud by se jednalo o STL plynovod pak 60cm). V případě křížení je min....
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín)
Téma:  Legislativa
« | 1 | .. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | »