MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Tepelná čerpadla, geotermální energie 

22.10.17 / dotaz č. 87763
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Na Vámi uvedené plánované řešení systému vytápění (pro RD) můžete v současné době (a předpokládám i v roce 2018) čerpat dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám....
9.10.17 / dotaz č. 86666
31.8.17 / dotaz č. 84395
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz, týkající se modernizace vytápění v rodinném domě. Ptáte se, jestli je možné získat nějakou dotaci na pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda do stávajícího rodinného domu....
Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář* -
28.8.17 / dotaz č. 84867
Dobrý den a děkuji za Vaše dotazy.. Životnost tepelného čerpadla závisí na způsobu provozu a na životnosti kompresoru, která je udávána 15 let. Poté bude nutno provést generální opravu, nebo lépe kompresor nahradit novým. ...
25.8.17 / dotaz č. 84851
Dobrý den, zdroj vytápění LZE změnit i před dnem podání žádosti. Musí však být splněny podmínky (pravidla) kotlíkové dotace, aby mohla být dotace později vyplacena. Doporučuji věc konzultovat s konkrétním dodavatelem zdroje tepla....
Odpovídá:  Ing., Arch. Petr Vlasák* -
20.8.17 / dotaz č. 84623
Dobrý den, děkuji za dotaz. Pokud budeme uvažovat modelový RD s jedním primárním zdrojem vytápění, výhodněji z hlediska ekonomického ročně vychází tepelné čerpadlo vzduch-voda s topným faktorem 3,5 téměř stejně jako plynový kondenzační kotel...
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
9.8.17 / dotaz č. 84072
Posledních asi 20 let zaznamenáváme prudký růst počtu instalací jak fotovoltaických systémů, tak tepelných čerpadel. Jedná se o technický vývoj nových systémů, které dovedou šetřit zejména primární energii z neobnovitelných zdrojů (uhlí, plyn, ropa)....
Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář* -
20.7.17 / dotaz č. 83193
Dobrý den, děkujeme, že jste se obrátil na naše středisko s dotazem. tepelné čerpadlo je bezpochyby velmi zajímavý zdroj tepla. Ač jsou pořizovací náklady vyšší, naopak provozní náklady jsou velmi příznivé. ...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Hrdlička* -
19.7.17 / dotaz č. 83272
Odpovídá:  Ing. Arch. Martin Šimůnek* -
21.6.17 / dotaz č. 81464
Dobrý den, takto na dálku je o nejvhodnějším systému vytápění těžko rozhodnout. Zásadní pro volbu systému bude způsob užívání objektu a také to, jak velká potřeba tepla na vytápění po rekonstrukci bude....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
12.6.17 / dotaz č. 81638
Dobrý den, dle mého názoru je možné zabývat se podmínkami dotace z programu Úspory energie, Výzva II z Ministerstva průmyslu a obchodu. Vás by se pravděpůodobně týkala tato opatření: ...
16.5.17 / dotaz č. 80955
16.5.17 / dotaz č. 80890
Hezký den, v současné době se nabízí dvě možnosti, jak získat podporu na instalaci tepelného čerpadla. 1. Kotlíková dotace - žádá se u Krajského úřadu, do jehož kompetence spadáte...
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* -
4.5.17 / dotaz č. 80286
Dobrý den, z dotazu není zcela jasné, o jaký typ tepelného čerpadla vzduch - voda se jedná. Většina dodavatelů TČ řeší tento problém přidáním technického lihu cca 10 % do okruhu, pokud topná voda jde až do venkovní jednotky....
25.4.17 / dotaz č. 80033
Dobrý den, dle zákona 406/2000 Sb. paragraf 10d je: "Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými...
Odpovídá:  Ing. Marcela Šafářová* -
15.3.17 / dotaz č. 78316
Vážená paní, Pokud jde o rozdíl v provozních nákladech, tak tam záleží hlavně na tom jak si "naceníte" vaše dřevo . Pokud bychom vyšli z tabulky "Porovnání nákladů na vytápění" na TZB-info (http://vytapeni.tzb-info....
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 8 | »