Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

19.3.12 / dotaz č. 32073
Podle ustanovení § 98a odst. 3 energetického zákona Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou pravidla pro rozúčtování nákladů v objektu na služby vytápění a poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
15.3.12 / dotaz č. 31939
Dobrý den, vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 458/2000 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
8.3.12 / dotaz č. 31890
Dobrý den, způsob rozpočtování tepla by měl být schválen na členské schůzi družstva (resp. schůzi jiné formy vlastnictví). Zde je zřejmě podstatné, jak jsou uvedené prostory zkolaudované....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
7.3.12 / dotaz č. 31855
Vážený pane, pokud znáte hodnotu součinitele prostupu tepla U (u oken nelze hovořit o tepelné vodivosti), pak můžete snadno spočítat výpočtovou tepelnou ztrátu pro určitou tepelnou oblast (výpočtiová venkovní teplota) a pro určitou vnitřní teplotu....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
5.3.12 / dotaz č. 31786
Vážený pane, účtování tepla a teplé vody se řídí vyhláškou č. 372/2001 Sb. Tuto vyhlášku dále upřesňuje Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 28203/2002 - 71 ze dne 19. prosince 2002. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
29.2.12 / dotaz č. 31688
Dobrý den, Energetické poradenství EKIS je bezplatná služba pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Nikoliv tedy pro řešení občansko právních sporů mezi sousedy v bytových domech. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
7.2.12 / dotaz č. 31211
Vážený pane, pokud je mi známo, tak sice určité progmnózy existují, je však otázkou jak dalece jsou pravdivé - také nikdo nepředvídal ekonomickou krizi a s ní pád cen energií. Dovolím si vás upozornit na web www.mpo.cz, případně www.mpo-efekt....
24.1.12 / dotaz č. 31077
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Vaše dotazy do poradny i-EKIS. I když to není na první pohled standardní dotaz do této on-line poradny, přesto se na něj budu snažit co nejpřesněji odpovědět a reagovat....
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí
25.12.11 / dotaz č. 30904
Vážený pane, jednoduchá odpověď je ANO, ovšem za určitých podmínek. Podrobnosti najdete například v článku na webu Ceny energie ( http://www.cenyenergie.cz/odstoupeni-od-smlouvy-snadno-a-rychle-aneb-novela-energetickeho-zakona....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
13.12.11 / dotaz č. 30827
Vámi uváděné koeficienty nejsou v žádném legislativním dokumentu uvedeny. Patrně se bude jednat o součiniel (koeficient) pro nepříznivě situované místnosti v objektu....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
19.9.11 / dotaz č. 29107
Hezký den, ve Vašem případě je potřebné zjistit jaké jsou Stanovy SVJ a také jakou smlouvu máte s firmou Teplo Kyjov. Z toho vyplynou Vaše práva a povinnosti i to, zda ostatní členové SVJ se těmito dokumenty řídí. To by měl posoudit právník....
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre
19.9.11 / dotaz č. 29038
Dobrý den, prosím zavolejte na 773 902 222, pro více informací vedoucí k plnohodnotnému vyřešení Vašeho problému.
S pozdram a v úctě Ekis Přerov...
Odpovídá:  Jiří Bartoň* - EKIS Přerov
6.9.11 / dotaz č. 26013
Dobrý den, předem se omlouvám za pozdní odpověď, ale původně byl tento dotaz směřován na jiné středisko. K Vaší problematice mohu uvést, že rozdíly mezi jednotlivými charaktery odběru a tedy pásmy ročních odběrů, jsou v ceně za 1kWh zanedbatelné....
Odpovídá:  Ing. Milan Gabzdyl* - EKIS Příbor (Nový Jičín)
16.8.11 / dotaz č. 28361
Dobrý den, na zodpovězení Vašeho dotazu pracujeme, tato problematika je velmi rozsáhla a legislativa se změnila. Prosím o strpení, abychom Vám mohli odborně odpovědět. Děkuji, Ing. Sucháček ...
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
« | 1 | .. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | »