Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

25.10.12 / dotaz č. 36849
Rozúčtování tepla se musí řídit a provádět dle platné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se provádí rozzúčtování níkladů na tepelnou energii a TUV mezi konečné spotřebitele....
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
5.10.12 / dotaz č. 36091
Nový zákon č. 165/2012 (o podporovaných zdrojích) přináší oproti původnímu zákonu 180/2005 řadu změn, které mají vést k zefektivnění vynakládaných nákladů na tuto podporu při dosažení cíle podílu OZE na konečné spotřebě, ke kterému se ČR zavázala....
1.10.12 / dotaz č. 35967
Vážený pane, děkuji za vaše dotazy. Úsporu při změně dodavatele elektřiny si můžete zjistit např. na kalkulačce Energetického regulačního úřadu: http://kalkulator.eru.cz/...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
4.9.12 / dotaz č. 35329
Dobrý den, Změna sazby na přímotopnou, s nízkým tarifem po dobu 20 hodin by pro Vás mohla být vhodná. Změnou sazby můžete pověřit Vašeho dodavatele elektřiny (od koho máte vyúčtování odběru elektřiny) nebo u distribuční společnosti....
Odpovídá:  Ing. Oldřich Pixa* - EKIS Ústí nad Labem
29.8.12 / dotaz č. 35277
Odhadování jakákoliv průměrů je velmi ošidné. Není až tak důležité, jak velký je byt nebo kolik v něm bydlí lidí, záleží na spotřebičích a hlavně na "ukázněnosti" uživatelů....
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
14.8.12 / dotaz č. 34965
Dobrý den, odpověď na Váš relativně jednoduchý dotaz je poměrně obsáhlá a vyžaduje doplňující podklady, pro které v této rubrice není dostatek prostoru. Proto Vám doporučuji osobní návštěvu na některé z poboček EKIS....
Odpovídá:  Ing. Dana Kožušníková - EKIS Ostrava DK projekt
11.7.12 / dotaz č. 34236
29.6.12 / dotaz č. 33931
Dobrý den, Vzhledem ke skutečnosti, že stěny bytového jádra (stejně jako ostatní vnitřní stěny v bytové výstavbě) nejsou tepelně izolační, tak z hlediska šíření tepla je možno prostory oddělené tímto způsobem považovat za jednu místnost....
Odpovídá:  Ing. Lubomír Prokop* - EKIS Ostrava EZE
14.6.12 / dotaz č. 33777
Vážený pane, ceny energií pro konečného spotřebitele závisí nejen na druhu paliva a použitém kotli (resp. způsobu ohřevu vody), ale i na výši spotřeby, u elektřiny i na tarifu....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
28.5.12 / dotaz č. 33256
Dobrý den, družstvo obvykle samo neprovádí vyúčtování, ale nechává si to zpracovat u společnosti, která se tím zabývá. Je pak na této společnosti, jakou metodiku pro výpočet zvolí a jak nastaví opravné koeficienty....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
25.5.12 / dotaz č. 33257
Vážený pane, váš dotaz je velmi rozsáhlý. Budu se snažit odpovídat postupně. Využiji i toho, že jsem některé další informace získal při osobním rozhovoru s vámi a že jsem vám již některé skutečnosti při něm objasnil. ...
22.5.12 / dotaz č. 33184
Dobrý den, předpokládám, že správcem máte na mysli správce domu (SVJ). Týká-li se Váš dotaz vyúčtování spotřeby tepla na vytápění, resp. teplé vody, tak by se měl správce řídit vyhláškou 372/2001 Sb....
Odpovídá:  Ing. René Borek* - EKIS Brno DEA
11.5.12 / dotaz č. 33093
Vážená paní, odpovídám na Váš dotaz i když mně nejsou známé všechny náležitosti vašeho obývaného bytu. Záleží na tom, zda obýváte byt v posledním nadzemním podlaží nebo nad vámi je vytápěný byt....
4.5.12 / dotaz č. 32915
Vážená paní, podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. je zúčtovací jednotkou část objektu, která má jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení. Současně vyhláška uvádí, že vytápěním (z hlediska rozúčtování) není etážové topení. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
23.4.12 / dotaz č. 32670
Vážený pane, Váš dotaz je položen v obecné rovině. Obecně lze k Vámi uváděným údajům uvést, že - v případě napojení na vysokotlaký plynovod musí být vybudována vysokotlaká regulační stanice. To představuje investici větší než milion Kč....
Odpovídá:  Ing. Josef Votruba* - EKIS Praha Enviros
18.4.12 / dotaz č. 32666
Dobrý den, V žádném případě se nemůže jednat o naúčtování Vámi uváděné obvyklé nebo jakékoliv jiné nestandardní spotřeby, vždy je rozúčtována skutečná fakturované spotřeba objektu změřená fakturačním měřidlem, případně kalkulovaná z provozních...
« | 1 | .. | 30 | 31 | 32 | 33 | »