Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

16.7.13 / dotaz č. 41066
Vážený pane, účtování tepla a teplé vody se řídí vyhláškou č. 372/2001 Sb. Tuto vyhlášku dále upřesňuje Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 28203/2002 - 71 ze dne 19. prosince 2002. Viz zde:...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
1.7.13 / dotaz č. 40879
-Jaké jsou možnosti pro regulaci tepla v jednotlivých místnostech? Základní a nejrozšířenější možnost je instalace termostatických ventilů a hlavic. To Vám umožní řídit teplotu místnosti individuálně s využitím tepelných zisků v dané místnosti....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
13.6.13 / dotaz č. 40536
Pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo pro vytápění a ohřev teplé vody stanovuje vyhláška č. 372/2001 Sb. Podle ní se náklady rozdělují na složku základní (pro vytápění 40-50%, pro ohřev TV 30%) a spotřební (zbývající část)....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
10.6.13 / dotaz č. 40349
Dobrý den, skutečně tomu tak může být, že k úspoře nedochází a plynová kotelna může být dražší než dodávka tepelné energie. Bohužel z Vašich podkladů nejsme schopni otázky zodpovědět....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Vítek* - EKIS Jihlava EAV
9.6.13 / dotaz č. 40324
Dobrý den Pokud byla bytová jednotka původně napojena nebo projektována na centrální systém ústředního vytápění a po souhlasu vlastníka domu se systém ÚT odpojil od centrálního vytápění je majiteli bytu účtována základní složka na vytápění domu,...
Odpovídá:  Otakar Slezák* - EKIS Olomouc Slezák
7.6.13 / dotaz č. 40301
Dobrý den, Především by na vlastním vyúčtování měla být uvedená spotřeba v technických jednotkách, množství dodaného tepla a spotřeba tepla na přípravu TUV je uváděno většinou v GJ, spotřebované množství TUV v m3....
Odpovídá:  Ing. Oldřich Pixa* - EKIS Ústí nad Labem
4.6.13 / dotaz č. 40358
Vážená paní, účtování tepla je upraveno vyhláškou č. 210/2011 Sb. (účtování tepla je uvedeno v §16). Týká se ale jen držitelů licencí na prodej tepla....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
23.5.13 / dotaz č. 40164
Vážená paní, vámi popsaný případ neupravuje vyhláška č. 372/2001 Sb. zcela jednoznačně. V případě, že v některém bytě budou náklady na vytápění (na 1 m2) vyšší o 40% než je průměr (viz §4 odst. 4), pak je vlastník povinen upravit metodu výpočtu....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
22.5.13 / dotaz č. 40105
22.5.13 / dotaz č. 40102
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Pokud je dodávka tepla měřena pro celou řadu domů dohromady, pak vám družstvo může účtovat náklady na tzv. základní složku vytápění....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
21.5.13 / dotaz č. 40103
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
20.5.13 / dotaz č. 40060
Hezký den, výpočty můžete kontrolovat i Vy a přitom vyjít z povinných údajů, které podle § 7 odst. 1 písm. (g) vyhlášky č. 372/2001 Sb. má rozúčtovatel povinně uvést ve vyúčtování....
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre
15.5.13 / dotaz č. 39999
8.5.13 / dotaz č. 39900
Dobrý den, Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od data své účinnosti 1.1.2001 prošel celkem šestnácti změnami, z nichž novela vydaná zákonem č. 318/2012 Sb. je zatím poslední....
3.5.13 / dotaz č. 39808
Dobrý den, základním problémem je způsob výpočtu podílu na vytápění pronajímaných prostor. Pro rozúčtování nákladů na vytápění by mělo být postupováno podle vyhlášky 372/2001 Sb....
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín
30.4.13 / dotaz č. 39742
Dobrý den, uvedený postup je správný, neboť poměrové měření tepla je skutečně poměrové a je tedy nutné nejprve zjistit, v jakém poměru se nakoupená energie musí rozpočítat mezi jednotlivé uživatele místností, následně se každému naměřenému podílu...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek* - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
17.4.13 / dotaz č. 39491
Dobrý den, Vámi uvedený výpočet, který respektuje klimatickou náročnost jednotlivých měsíců v topném období je logický, technicky podložený a jednoznačně definovaný....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
« | 1 | .. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | »