Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

23.5.13 / dotaz č. 40164
Vážená paní, vámi popsaný případ neupravuje vyhláška č. 372/2001 Sb. zcela jednoznačně. V případě, že v některém bytě budou náklady na vytápění (na 1 m2) vyšší o 40% než je průměr (viz §4 odst. 4), pak je vlastník povinen upravit metodu výpočtu....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
22.5.13 / dotaz č. 40105
22.5.13 / dotaz č. 40102
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Pokud je dodávka tepla měřena pro celou řadu domů dohromady, pak vám družstvo může účtovat náklady na tzv. základní složku vytápění....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
21.5.13 / dotaz č. 40103
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
20.5.13 / dotaz č. 40060
Hezký den, výpočty můžete kontrolovat i Vy a přitom vyjít z povinných údajů, které podle § 7 odst. 1 písm. (g) vyhlášky č. 372/2001 Sb. má rozúčtovatel povinně uvést ve vyúčtování....
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre
15.5.13 / dotaz č. 39999
8.5.13 / dotaz č. 39900
Dobrý den, Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od data své účinnosti 1.1.2001 prošel celkem šestnácti změnami, z nichž novela vydaná zákonem č. 318/2012 Sb. je zatím poslední....
3.5.13 / dotaz č. 39808
Dobrý den, základním problémem je způsob výpočtu podílu na vytápění pronajímaných prostor. Pro rozúčtování nákladů na vytápění by mělo být postupováno podle vyhlášky 372/2001 Sb....
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín
30.4.13 / dotaz č. 39742
Dobrý den, uvedený postup je správný, neboť poměrové měření tepla je skutečně poměrové a je tedy nutné nejprve zjistit, v jakém poměru se nakoupená energie musí rozpočítat mezi jednotlivé uživatele místností, následně se každému naměřenému podílu...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek* - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
17.4.13 / dotaz č. 39491
Dobrý den, Vámi uvedený výpočet, který respektuje klimatickou náročnost jednotlivých měsíců v topném období je logický, technicky podložený a jednoznačně definovaný....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
16.4.13 / dotaz č. 39411
Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádíme, že ve Vaší úvaze jsou obě myšlenky správné, pokud máte instalovány indikátory RTN (Rozdělovače Topných Nákladů): - základní složka dle počtu dnů užívání nemovitosti, ...
Odpovídá:  Ing. Libor Valový - EKIS Ostrava DK projekt
16.4.13 / dotaz č. 39431
Přeji dobrý den a děkuji za Váš dotaz. K jednotlivým bodům dotazu: 1). Vyhláška č. 372/2001 Sb. stanoví v § 6 odst. (2) zvláštní způsoby rozúčtování nákladů:...
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
4.3.13 / dotaz č. 38750
Hezký den, při současných cenách paliv a energií a Vaší předpokládané roční spotřebě (cca 6000 kWh/rok) by bylo možno tepelným čerpadlem ročně ušetřit cca 10 tisíc Kč proti přímotopu. Za 15 roků tedy 150 tisíc Kč. ...
6.2.13 / dotaz č. 38241
Vážený pane, děkuji za vaše dotazy. ad 1): Cena tepla je regulovaná, tj. dodavatel ji nemůže určovat svévolně. Cenu musí schválit Energetický regulační úřad (ERÚ). Dodavatel tepla musí předložit ERÚ kalkulaci nákladů a přiměřeného zisku....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
24.1.13 / dotaz č. 38033
Vytvoření obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem tepla lze realizovat na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. zákona č. 47/1992 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších úprav a doplňků obvykle jako smlouvu kupní....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
14.12.12 / dotaz č. 37707
K tomu by bylo ještě potřeba doplnit, zda mají v daném domě svou výměníkovou nebo předávací stanici (což nepředpokládám), zda má topná soustava v domě víc větví a pokud ano, zda a jak jsou řízeny (také moc nepředpokládám, že by to tak bylo) a byly...
13.12.12 / dotaz č. 37661
3.12.12 / dotaz č. 37588
Pokud jsem Váš dotaz pochopil správně, hledáte úspory energie na vytápění. Těch může být dosaženo ve dvou rovinách, jednak snížením potřeby tepla na vytápění, typicky zateplením - již máte, a za druhé snížením ztrát při výrobě tepla....
Odpovídá:  Ing. Petr Zahradník* - EKIS Praha, Seven
« | 1 | .. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | 33 | »