Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

28.11.13 / dotaz č. 44889
Z vašeho dotazu vyplývá, že budete stavět byty nebo rodinné domy, v lokalitě Praha. Dále uvádíte, že se bude celkem jednat o plochu 5000 m2 plochy k bydlení, tedy cca 30 bytů nebo RD a že uvažujete o vytápění tepelnýcm čerpadlem vzduch-voda....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
21.11.13 / dotaz č. 44804
Dobrý den, Vámi popisovaná situace je běžná. Je samozřejmě podstatný rozdíl v tepelných ztrátách bytu, který má všechny stěny i strop na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru a bytu, který má jen jednu nebo dvě stěny k venkovnímu prostředí....
Odpovídá:  Ing. Lubomír Prokop* - EKIS Ostrava EZE
4.11.13 / dotaz č. 44652
Dobrý den, Odpověď na Váš dotaz vyplývá z dosud platné vyhlášky 372/2001 Sb. V první řadě je však třeba respektovat danou terminologii: 1. vlastník zúčtovací jednotky = vlastník 2. konečný spotřebitel ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
19.10.13 / dotaz č. 44016
Dobrý den, Tento server ani jeho zřizovatel se nezabývá přímou organizací seminářů, jejichž náplní by byla osvětová činnost ve Vámi požadovaném oboru, ani nemá k dispozici evidenci takovýchto seminářů pořádaných profesními nebo zájmovými...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
11.10.13 / dotaz č. 43426
Instalací poměrových měřičů tepla, jejich odečtem a vyhodnocováním, tj. rozúčtováním nákladů se zabývá řada specializovaných firem, doporučujeme proto, abyste se na ně obrátili se žádostí o nabídky na tyto služby....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
10.10.13 / dotaz č. 43502
Dobrý den, z Vašeho dotazu není úplně jasné, zda se jedná pouze o teplo pro vytápění či zda je ve vyúčtování také zahrnuta teplá voda. Předpokládám, že jde pouze o topení. ...
1.10.13 / dotaz č. 43204
Dobrý den, opravné součinitele na zohlednění polohy bytu nejsou stanoveny žádným zákonem ani žádnou závaznou vyhláškou. Existuje ještě metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č.372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 – 71 ze dne 19....
Odpovídá:  Ing. Lubomír Tichý - EKIS Rakovník Ing. Tichý
24.9.13 / dotaz č. 42994
Dobrý den, nájemní vztahy a způsob účtování za energie jsou v zákonech a předpisech upraveny pouze pro bytové domy. U komerčního pronájmu je čistě na obou stranách, jak se dohodnou. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
5.9.13 / dotaz č. 42337
Dobrý den, pravidla pro určování ceny tepla určuje Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který také schvaluje konečnou cenu tepla. To znamená, že dodavatel tepla může do jeho ceny započíst jen ty náklady, které schválil ERÚ. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
4.9.13 / dotaz č. 42184
Dobrý den, Dle našeho názoru by jste měli od těchto firem požadovat dokument o oprávněnosti provádět uvedenou činnost, výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list, licenci, oprávnění atd....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Emmer* - EKIS Jihlava EAV
23.8.13 / dotaz č. 42088
Ve vašem případě budete teplo dodávat na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou (při výkonu kotelny do 50 kW) nebo na základě koncese (nad 50 kW). Vyúčtování se provádí podle vyhlášky č. 372/2001 Sb....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
22.8.13 / dotaz č. 42082
dobrý den, chápu Vás, že jde o nepříjemnou záležitost, ale asi Vám nic jiného neporadím, než co již víte: věc se může buď reklamovat, měřidlo, způsob výpočtu atp....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
14.8.13 / dotaz č. 41817
Dobrý den, Vyúčtování spotřeby vody a topení za 4 a půl měsíce může být problematické až nereálné. Vyúčtování spotřeby vody a tepla na jednotlivé bytové jednotky se provádí zpravidla v jednoročním fakturačním období....
Odpovídá:  Ing. Oldřich Pixa* - EKIS Ústí nad Labem
6.8.13 / dotaz č. 41638
Dobrý den, vyhláška č. 372/2001 Sb. stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, §3 odst....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
30.7.13 / dotaz č. 41477
Dobrý den, veškerá pravidla pro rozúčtování nákladů na ÚT a TV ve zúčtovací jednotce stanoví vyhláška 372/2001 Sb., jejíž podrobnější výklad je doplněn Metodickým pokynem MMR, z něhož pro potřeby odpovědi na Vaše otázky cituji: ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
18.7.13 / dotaz č. 41182
Dobrý den, Děkuji za Váš dotaz. Nejdříve mi dovolte, abych přiblížil jednotlivé typy sazeb, o které se jedná. Sazba D45d je nejvýhodnější pro ohřev vody a vytápění přímotopem. Jaké podmínky je třeba splnit pro získání sazby D45d?...
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
« | 1 | .. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | 35 | »