Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

30.9.14 / dotaz č. 51957
Dobrý den, zákon č.406/2000 Sb, §7 odstavec 4 a) říká, že stavebník, vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu...
16.9.14 / dotaz č. 51368
Dobrý den, v úvodu Vás musím upozornit, že nejsem oprávněň vykládat zákon. Jediným pravomocným orgánem pro vykládání zákona je soud. Podle mého názoru: §7 odst. 6, písm. c) zák. 406/2000Sb.: ...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Guniš* - EKIS Ostrava KEA
22.7.14 / dotaz č. 49868
Vážený pane, pokud vám dodavatel tepla odmítá uznat reklamaci, obraťte se na Energetický regulační úřad (ERÚ), který kontroluje dodržování energetického zákona a správnost účtování cen. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
26.6.14 / dotaz č. 49022
2.6.14 / dotaz č. 48563
Dobrý den. Dle zákona č. 318/2012 je vlastník budovy povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem....
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt
26.5.14 / dotaz č. 48429
Vážený pane, pro rozúčtování nákladů na teplo platí vyhláška č. 372/2001 Sb. Jestliže je váš byt zúčtovací jednotkou podle této vyhlášky (pravděpodobně ano), pak je postup podle vyhlášky poměrně jednoznačný. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
26.5.14 / dotaz č. 48424
Vážený pane, váš dotaz lze rozdělit do 2 oblastí: 1/ Odpojení bytu od systému ÚT a TUV. To vyžaduje souhlas vlastníka zúčtovací jednotky (SVJ) a souhlasné stanovisko stavebního úřadu. ...
26.5.14 / dotaz č. 48351
Vážený pane, povinnost vyplývá ze zákona o hospodaření energií, č. 406/2000 Sb. Viz §7, odst. 4a): (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
22.5.14 / dotaz č. 48227
Vzhledem k tomu, že otopné období 2013/2014 patřilo k těm mírnějším, lze očekávat spíše snížení plateb. Pokud nedošlo k nějakým mimořádným provozním stavům (technické zásahy do otopné soustavy atp....
Odpovídá:  Ing. Petr Chmel* - EKIS Praha, Seven
21.5.14 / dotaz č. 48256
Dobrý den. Dle zákona č. 318/2012 je vlastník budovy povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Jedná se tedy jak o bytové, tak nebytové prostory....
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt
20.5.14 / dotaz č. 48250
Vážená paní, předpisy neuvádí koeficienty pro topná tělesa, protože ty závisí i na výkonu tělesa a jeho typu. Vlastník budovy je zodpovědný za správné rozúčtování, na vyžádání by vám měl zdůvodnit použité koeficienty....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
19.5.14 / dotaz č. 48214
Vážený pane, ve vašem případě zřejmě došlo k situaci, kdy vaše spotřeba byla o více než 40% nižší než je průměrná spotřeba všech bytů v domě....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
16.5.14 / dotaz č. 48149
Dobrý den, tato situace je skutečně podezřelá, zvláště s přihlédnutím k letošní teplé zimě. Nezmiňujete se, zda ve vašem (bytovém) domě nedošlo k nějakým změnám, které by mohly mít vliv na spotřebu tepla....
Odpovídá:  Ing. Miroslav Mareš* - EKIS Praha Energo-Envi
16.5.14 / dotaz č. 48150
Ve vašem bytě není pravděpodobně vyšší spotřeba tepla proti ostatním bytům, doplatek plyne pravděpodobně z rozpočítání spotřební složky. Způsob stanovení nákladů na teplo a TV je dán vyhláškou č. 372/2001 Sb....
Odpovídá:  Ing. Petr Chmel* - EKIS Praha, Seven
15.5.14 / dotaz č. 48147
koeficienty zohledňující polohy místnosti v domě by měly být stanoveny tak, aby náklady na vytápění stejně velkých bytu v domě byly rovnocenné, při stejných vnitřních teplotách bytů, bez ohledu na jejich polohu v domě. ...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
« | 1 | .. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | .. | 34 | »