Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

15.5.13 / dotaz č. 39999
8.5.13 / dotaz č. 39900
Dobrý den, Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od data své účinnosti 1.1.2001 prošel celkem šestnácti změnami, z nichž novela vydaná zákonem č. 318/2012 Sb. je zatím poslední....
3.5.13 / dotaz č. 39808
Dobrý den, základním problémem je způsob výpočtu podílu na vytápění pronajímaných prostor. Pro rozúčtování nákladů na vytápění by mělo být postupováno podle vyhlášky 372/2001 Sb....
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín
30.4.13 / dotaz č. 39742
Dobrý den, uvedený postup je správný, neboť poměrové měření tepla je skutečně poměrové a je tedy nutné nejprve zjistit, v jakém poměru se nakoupená energie musí rozpočítat mezi jednotlivé uživatele místností, následně se každému naměřenému podílu...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek* - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
17.4.13 / dotaz č. 39491
Dobrý den, Vámi uvedený výpočet, který respektuje klimatickou náročnost jednotlivých měsíců v topném období je logický, technicky podložený a jednoznačně definovaný....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
16.4.13 / dotaz č. 39411
Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádíme, že ve Vaší úvaze jsou obě myšlenky správné, pokud máte instalovány indikátory RTN (Rozdělovače Topných Nákladů): - základní složka dle počtu dnů užívání nemovitosti, ...
Odpovídá:  Ing. Libor Valový - EKIS Ostrava DK projekt
16.4.13 / dotaz č. 39431
Přeji dobrý den a děkuji za Váš dotaz. K jednotlivým bodům dotazu: 1). Vyhláška č. 372/2001 Sb. stanoví v § 6 odst. (2) zvláštní způsoby rozúčtování nákladů:...
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
4.3.13 / dotaz č. 38750
Hezký den, při současných cenách paliv a energií a Vaší předpokládané roční spotřebě (cca 6000 kWh/rok) by bylo možno tepelným čerpadlem ročně ušetřit cca 10 tisíc Kč proti přímotopu. Za 15 roků tedy 150 tisíc Kč. ...
6.2.13 / dotaz č. 38241
Vážený pane, děkuji za vaše dotazy. ad 1): Cena tepla je regulovaná, tj. dodavatel ji nemůže určovat svévolně. Cenu musí schválit Energetický regulační úřad (ERÚ). Dodavatel tepla musí předložit ERÚ kalkulaci nákladů a přiměřeného zisku....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
24.1.13 / dotaz č. 38033
Vytvoření obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem tepla lze realizovat na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. zákona č. 47/1992 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších úprav a doplňků obvykle jako smlouvu kupní....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
14.12.12 / dotaz č. 37707
K tomu by bylo ještě potřeba doplnit, zda mají v daném domě svou výměníkovou nebo předávací stanici (což nepředpokládám), zda má topná soustava v domě víc větví a pokud ano, zda a jak jsou řízeny (také moc nepředpokládám, že by to tak bylo) a byly...
13.12.12 / dotaz č. 37661
3.12.12 / dotaz č. 37588
Pokud jsem Váš dotaz pochopil správně, hledáte úspory energie na vytápění. Těch může být dosaženo ve dvou rovinách, jednak snížením potřeby tepla na vytápění, typicky zateplením - již máte, a za druhé snížením ztrát při výrobě tepla....
Odpovídá:  Ing. Petr Zahradník* - EKIS Praha, Seven
25.10.12 / dotaz č. 36849
Rozúčtování tepla se musí řídit a provádět dle platné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se provádí rozzúčtování níkladů na tepelnou energii a TUV mezi konečné spotřebitele....
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
5.10.12 / dotaz č. 36091
Nový zákon č. 165/2012 (o podporovaných zdrojích) přináší oproti původnímu zákonu 180/2005 řadu změn, které mají vést k zefektivnění vynakládaných nákladů na tuto podporu při dosažení cíle podílu OZE na konečné spotřebě, ke kterému se ČR zavázala....
1.10.12 / dotaz č. 35967
Vážený pane, děkuji za vaše dotazy. Úsporu při změně dodavatele elektřiny si můžete zjistit např. na kalkulačce Energetického regulačního úřadu: http://kalkulator.eru.cz/...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
« | 1 | .. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | »