Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

27.1.13 / dotaz č. 38007
Dobrý den, Běžně je nejproblematičtějším místem nekvalitně provedená připojovací spára (místo, kde rám okna navazuje na stěnu). Právě proto je potřeba provést kvalitní zateplení parapetu, ostění i nadpraží....
Odpovídá:  Ing. Jana Nováková* - EKIS Olomouc Slezák
26.1.13 / dotaz č. 37999
Dobrý den, Vámi popisované skladby jsem zadal do programu TOB fy Protech k výpočtu součinitele prostupu tepla a kondenzace podle ČSN 730540-2 s následujícím výsledkem: 1. Zdivo Heluz 44 + 10 EPS 70F: ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
25.1.13 / dotaz č. 38049
Ad 1. V rámci aktivity B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově můžete požádat o dotaci i na výměnu či rekonstrukci topného zdroje. Je však třeba kalkulovat, zda bude mít žádost možnost uspět....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
25.1.13 / dotaz č. 38036
25.1.13 / dotaz č. 38006
Vážený, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující: 1/ V případě Vámi popisovaného výrazného orosování okenních konstrukcí se ve všeobecnosti jedná o problematiku nedostatečného větrání nebo nedostatečných tep....
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
24.1.13 / dotaz č. 37992
Dobrý den, standardní vodní tok je charakterizován hydrologickými údaji, mezi něž patří zejména spád, průměrný roční průtok a odtoková křivka. Odtoková křivka je grafickým znázorněním tabulky hodnot denního překročení průměrného průtoku....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
Téma:  Energie vody
24.1.13 / dotaz č. 38029
Dobrý den, nemyslíme, že by toto byl důvod vyřazení. Ale domnívám se, že nelze žádat pouze na výměnu zdroje, ale že součástí projektu musí být i rekonstrukce otopné soustavy (přičemž lze zachovat například některá topná tělesa apod). ...
Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb Ing. Nezdara
24.1.13 / dotaz č. 38035
Dobrý den, zástavní právo by problém být neměl, rovněž kdo v objektu působí. Veřejná podpora je v režimu de minimis a důležité je, kdo je vlastníkem objektu....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
24.1.13 / dotaz č. 38033
Vytvoření obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem tepla lze realizovat na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. zákona č. 47/1992 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších úprav a doplňků obvykle jako smlouvu kupní....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
24.1.13 / dotaz č. 37968
Dobrý den, podle Vašeho popisu bude Váš objekt slušně zateplen, předpokládá se malá celková tepelná ztráta. Pokud budou dobře vyřešeny všechny stavební detaily a zajištěna minimální hygienická výměna vzduchu problém s plísněmi by jste mít neměl....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Vítek* - EKIS Jihlava EAV
23.1.13 / dotaz č. 38026
Vážený pane, povinnost zpracovat PENB platí při prodeji bytu. U družstevních bytů se dle zákona nejedná o prodej bytu, ale převod družstevního podílu, proto povinnost PENB není. Podobně při jakémkoli převodu bytu, který není prodejem, např....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
22.1.13 / dotaz č. 38005
Vážený pane, váš výpočet je správný, platí pro případ prodeje elektřiny za výkupní cenu dle zákona 165/2012 Sb. Můžete si nechat zpracovat podrobnější kalkulaci podnikatelského záměru, to bohužel přesahuje rámec bezplatné energetické poradny. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
22.1.13 / dotaz č. 38002
Vážený pane, u fotovoltaických elektráren se uvádí špičkový výkon kWp (kilowatt peak). Ten elektrárna dosahuje jen při maximálním osvitu, v praxi jen několik desítek hodin ročně....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
22.1.13 / dotaz č. 37991
Vážený pane, pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE) můžete použít jak panely z monokrystalického, tak polykrystalického křemíku. V současnosti většina dodavatelů nabízí polykrystalické panely, kde je nejlepší poměr cena/výkon....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
22.1.13 / dotaz č. 37993
Dobrý den, v zákoně č.406/2000 Sb. v platném znění, jsou povinnosti vlastníků, stavebníků nebo společenství vlastníků jednotek ve vstahu k průkazu energetické náročnosti upraveny v §7a....
21.1.13 / dotaz č. 37976
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. U oken bývá uváděn trojí součinitel prostupu tepla : - konstrukcí okna (rámem, křídly) - sklem - celým oknem, t. j. zasklenou plochou + mechanickou částí...
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
« | 1 | .. | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | .. | 512 | »