MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov 

12.12.20 / dotaz č. 122789
Dobrý den, děkuji za dotaz. Pokud jste popisované úpravy prováděli před rokem 2013, a tedy před účinností novely zákona č. 406/2000 Sb., tak se na vás tato povinnost nevztahovala....
Odpovídá:  Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař
4.12.20 / dotaz č. 122683
Dobrý den, Děkujeme za dotaz. PENB pravděpodobně nevyhoví, když bude RD vytápěno pomocí krbu a elektrokotle - v této kombinaci bude potřeba doplnit - ještě nějaký další obnovitelný zdroj, nebo zdroje energie. ...
3.12.20 / dotaz č. 122726
Dobrý den, je nutné zpracovat PENB celé budovy. Zpracování PENB na ucelenou část není možné. Jako referenční požadavek bude vybrána větší změna dokončené budovy a jak píšete, ke splnění PENB dojde např....
Odpovídá:  Ing. Martin Šauer* -
1.12.20 / dotaz č. 122680
27.11.20 / dotaz č. 122568
24.11.20 / dotaz č. 122569
Dobrý den, stavební řízení z roku 2018 podléhalo tehdy platné legislativě, a na základě této byl vypracován i samotný Průkaz energetické náročnosti budovy, jako nedílná složka požadované dokumentace probíhajícího řízení....
24.11.20 / dotaz č. 122522
14.11.20 / dotaz č. 122477
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Požadavek na součinitel prostupu tepla jednotlivých stavebních konstrukcí, ve Vašem případě pro obvodovou stěnu Un,20 = 0,30 (W/m2K) je závazný požadavek dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby č....
Odpovídá:  Ing. Gabriela Krajcarová - EKIS Praha Ekowatt
5.11.20 / dotaz č. 122447
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Váš průkaz energetické náročnosti (PENB) je definován ve vyhl. č. 78/2013 Sb. (dnes už platí nová vyhláška č. 264/2020 Sb.). Jeho zpracovatel musí dodržet postup výpočtu a formu průkazu....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
4.11.20 / dotaz č. 122445
Dobrý den, norma ČSN 730331-1 v části B nespecifikuje, že se do výpočtu vnitřních zisků od spotřebičů nezapočítávají Vámi uváděné ztráty zásobníků, rozvodů a ventilátorů. Z hlediska vyhlášky č.264/2020 Sb. je možné tyto hodnoty do výpočtu zahrnout....
Odpovídá:  Ing. Michal Čejka - EKIS Praha Porsenna
31.10.20 / dotaz č. 122401
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS. V první řadě je nutné definovat v souladu se stavebním zákonem způsob změny užívání konkrétních budov....
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
26.10.20 / dotaz č. 122138
Dobrý den, do výpočtu se zadává tzv. roční provozní topný faktor COP,h,gen pro vytápění a COP,w,gen pro ohřev teplé vody. Postup výpočtu upravuje ČSN 730131. COP,h.gen a COP,w.gen se stanoví výpočtem typické jmenovité hodnoty COP....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
26.10.20 / dotaz č. 122171
Dobrý den, můžeme souhlasit s vaším projektantem, že dům vytápěný přímotopy nemusí vyjít v PENB. Důvodem je přísný požadavek na spotřebu tzv. neobnovitelné primární energie....
19.10.20 / dotaz č. 121883
Dobrý den, omezení ukazatele spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů energie bylo již ve vyhlášce č.78/2013 Sb. a princip zůstal i ve vyhlášce č.264/2020 Sb....
15.10.20 / dotaz č. 121769
Dobrý den, PENB platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově, jak uvádí §7a odst....
Odpovídá:  Ing. Lucie Stuchlíková - EKIS Praha Porsenna
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 52 | »