Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

24.5.11 / dotaz č. 27372
Vážený pane, správné dimenzování plochy kolektorů pro solární ohřev bazénu závisí na řadě faktorů z nichž je nejdůležitější to zda je povrch bazénu zakrývám (největší ztráty tepla totiž představuje odpar vody)....
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt
23.5.11 / dotaz č. 27335
Vážená paní, pokud se bude dělat komplexní rekonstrukce, tak předpokládám, že budete mít nějaký projekt a součástí tohoto projektu by měl být výpočet tepelných ztrát a dimenzování vytápěcího zařízení s přihlédnutím k vašim požadavkům....
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Vytápění
23.5.11 / dotaz č. 27334
Dobrý den, Bohužel s vašich údajů není možné stanovit spotřebu energie této místnosti a tím pádem nelze ani nic doporučit, pro domácí mazlíky bych zvolil podlahové vytápění (rovněž ale není specifikováno o jaký druh mazlíčků se jedná ani potřebná...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
Téma:  Vytápění
20.5.11 / dotaz č. 27306
Dobrý den, pokud máte možnost osadit termosolární kolektory na výhodnou stranu v rozsahu JV až JZ a se sklonem od vodorovné roviny cca 45°, pak ze solární soustavy můžete získat maximum energie pro ohřev vody. Pro pět osob bych odhadoval min....
Odpovídá:  Ing. Roman Čermák* - EKIS Brno Stavoprojekta
18.5.11 / dotaz č. 27275
Dobrý den. Děkuji za Váš doplňující dotaz. Skelná vata Ursa DF 39 má výrobcem deklarovanou tepelnou vodivost λ 0,039 W/m.K (v suchém stavu). Pro účel zateplení půdy je to vyhovující materiál. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
18.5.11 / dotaz č. 27222
Vážený pane tazateli ! K detailnějšímu posouzení by bylo dobré vědět přesně materiálovou skladbu stěnu, vč. uspořádání a jednotlivých tlouštěk vrstev materiálu. Důležitou vrstvou je také parozábrana, která by měla na straně dovnitř být také osazena....
Odpovídá:  Zdeněk Havlát* - EKIS Liberec
18.5.11 / dotaz č. 27282
Energetický zákon neuvádí podmínky, za kterých lze pásmo změnit, z toho lze usoudit že ochranné pásmo se změnit nedá. V ochranném pásmu však lze některé činnosti provádět se souhlasem majitele rozvodů. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Legislativa
16.5.11 / dotaz č. 27264
Vážený pane, rizika změny dodavatele elektřiny jsou minimální a spočívají v tom, že si zafixujete dodavatele a jeho podmínky na určitou dobu. Může se stát, že později již nový dodavatel nebude výhodný a vy jej nebudete moci změnit....
Odpovídá:  DiS. František David* - EKIS Plzeň
Téma:  Elektřina
16.5.11 / dotaz č. 27231
Vážená paní, tohle je poněkud neurčité, neuvádíte jaký zdroj energie se k pohonu turbíny používá takže těžko k tomu říci více než obecné rady. Především asi bude vhodné postavit prototyp a vyzkoušet jej....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Elektřina
16.5.11 / dotaz č. 27229
Zdravím. Foukaná tepelná izolace je vhodná tam, kde je dutina, která je nepřístupná. Pokud je možné dát tepelnou izolaci v deskách je větší jistota, že bude mít trvale stejné vlastnosti....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
16.5.11 / dotaz č. 27213
13.5.11 / dotaz č. 27163
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Tento server neslouží pro obchodní sdělení - jedná se o bezplatný web financovaný státem a slpoužící pro bezplatné poradenství....
13.5.11 / dotaz č. 27157
Zdravím, při optimalizaci návrhu solárního termického systému je kromě jeho konfigurace nutné zvažovat také obecné podmínky vhodnodti jeho instalace -tj. lokalitu, případné zastínění okolím, orientaci střechy k jihu, sklon střechy a další....
Odpovídá:  Ing. Jiří Skrott* - EKIS Zábřeh
12.5.11 / dotaz č. 27148
Dobrý den, děkuji Vám za zájem o naše poradenství a k Vašemu dotazu uvádím: Změna normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky je očekávána....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
12.5.11 / dotaz č. 27159
Dobrý den, děkuji Vám za zájem o naše poradenství a k Vašemu dotazu uvádím: Špatný technický stav izolací proti vodě se u starších staveb vyskytuje poměrně často. Často se také vyskytují různá řešení, jak se nežádoucí vlkhosti zbavit....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
11.5.11 / dotaz č. 27160
Zdravím. Pokud se týká zateplení sklepa, tak záleží na tom, jak jej budete mít vytápěný a jakou tepelnou izolaci budete mít mezi sklepem a obytným podlažím. Existují dva extrémní přístupy....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
« | 1 | .. | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | .. | 490 | »