Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Příprava teplé vody 

16.6.23 / dotaz č. 162499
16.6.23 / dotaz č. 162325
Vážený pane, opravdu nevím, o jakou nabídku se jedná. V programu Nová zelená úsporám LIGHT platí, že žádost si musí podat žadatel sám, nemůže to za něho udělat někdo jiný....
15.6.23 / dotaz č. 162427
14.6.23 / dotaz č. 162378
V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu Platné od 2. 5. 2023 je definován OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL následovně...
13.6.23 / dotaz č. 161777
12.6.23 / dotaz č. 161570
11.6.23 / dotaz č. 162048
Dotace Nová zelená úsporám LIGHT je určena pro nízkopříjmové domácnosti pouze na opatření na obálce rodinného domu (zateplení, výměna oken a vchodových dveří) a na instalaci fototermického nebo fotovoltaického ohřevu teplé vody....
11.6.23 / dotaz č. 162047
V NZÚ LIGHT je podporován FVE systém především pro ohřev teplé vody (výše dotace za komplet je 90 000Kč). Systém musí být vybaven takovou regulací, která upřednostní využití pro ohřev vody v el. bojleru nebo akumulační nádrži....
10.6.23 / dotaz č. 162041
V NZÚ LIGHT je podporován FVE systém především pro ohřev teplé vody. Systém musí být vybaven takovou regulací, která upřednostní využití pro ohřev vody v el. bojleru nebo akumulační nádrži....
9.6.23 / dotaz č. 161958
Oblast podpory NZÚ LIGHT – instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE) Výše podpory obnovitelných zdrojů energie 90 000 Kč / komplet SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY ...
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová
24.5.23 / dotaz č. 160594
Dobrý den, dle závazných pokynů není možné kombinovat tak jak máte na mysli. Můžete si udělat FVE a změnu zdroje TČ ale ne s efektivním využitím TČ viz Závazné pokyny str.24 odstavec k) ...
Odpovídá:  Ing. Petr Chalupník - M-EKIS Karlovy Vary Ing. Chalupník
21.5.23 / dotaz č. 160371
Dobrý den, k bodu 2 Pro poskytnutí dotace je rozhodující splnění podmínek dle Tabulky 4 dotačních podmínek: Minimální instalovaný výkon FV panelů : 1,50 kWp...
14.5.23 / dotaz č. 160032
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledování maximálního bodu výkonu „MPPT“. ...
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová
9.5.23 / dotaz č. 159275
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Náklady na teplou vodu se rozúčtovávají podle vyhl. č. 269/2015 Sb. Ta stanovuje, že náklady se rozdělují na základní složku (30 %) a spotřební složku (70 %). Základní složka se rozděluje podle počtu osob....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
5.4.23 / dotaz č. 156924
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - M-EKIS Ostrava, Ing. David Sýkora, Ph.D.
27.3.23 / dotaz č. 156166
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz vyžaduje provedení příslušných výpočtů a zavedení několika předpokladů. Odpověď pokud možno zestručním do konkrétních informací. Začnu vyhodnocením současného stavu: ...
16.3.23 / dotaz č. 155174
Dobrý den Rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu je v současné právní úpravě upravena rozdílně. Zatímco u studené vody si lze vystačit jen se zákonem č. 67/2013 Sb....
17.1.23 / dotaz č. 151248
Hezký den. Pro výměnu zdroje tepla je potřeba prověřit parametry objektu - tepelnou ztrátu bez a vč. větrání, vhodné je doporučit vhodná opatření na snížení energetické náročnosti ve smyslu "zateplení objektu"....
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 10 | »