MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Ceny energií, účtování tepla 

24.9.18 / dotaz č. 99011
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. Smlouva o dodávce elektrické energie mezi provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem (odběratelem) je upravována podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.9.18 / dotaz č. 98242
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. Vámi udávaná spotřeba plynu za období 2. 5. – 31. 8. 2018 ve výši 10 MWh je naprosto neúměrná....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.9.18 / dotaz č. 98236
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. Způsob vyúčtování nákladů na vytápění bytu stanovuje vyhláška č. 269/2015 Sb. Vyúčtování se skládá ze dvou složek: ...
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
4.9.18 / dotaz č. 97925
U chytrého telefonu, který má mnohem více funkcí, nahradí fotoaparát ev. mobilní kancelář, je dobíjení častější než u původních mobilů. Výdrž baterie závisí na způsobu používání a je běžné, že potřeba nabíjení je každý den....
28.8.18 / dotaz č. 97643
28.8.18 / dotaz č. 97645
28.8.18 / dotaz č. 97644
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Náklady na elektrickou energii spotřebovanou na práce prováděné při popisované rekonstrukci v domě jsou rovněž náklady na rekonstrukci. Tyto náklady hradí majitel objektu....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
27.8.18 / dotaz č. 97657
Dobrý den, děkuji za vaše dotazy. 1/ Koeficienty pro přepočet "dílků" na indikátorech spotřeby tepla vychází především z typu a výkonu radiátoru....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
30.7.18 / dotaz č. 96552
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu sděluji: Podle vyhlášky o rozúčtování nákladů č. 269/2015 Sb. se náklady na vytápění dělí na složku základní (30 – 50 % celkových nákladů) a složku spotřební....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
30.7.18 / dotaz č. 96476
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz. Majitel objektu má povinnost dle energetického zákona: "Dodávat tepelnou energii jiné fyzické nebo právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
23.7.18 / dotaz č. 96188
Vážený pane, pro provoz vlastní kotelny ve vlastním domě není vyžadována licence pro podnikání v energetice, viz §3 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.: ...
Odpovídá:  Mgr. Jana Poncarová* -
11.6.18 / dotaz č. 94454
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. Používání polohových koeficientů bytů řeší Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
2.6.18 / dotaz č. 94194
Dobrý den, ohledně určení polohových koeficientů bytů pro potřeby rozúčtování nákladů na vytápění se můžete obrátit na mě. Níže na sebe zasílám kontakt. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Židek Ondřej...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Žídek* -
28.5.18 / dotaz č. 94233
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu uvádím k jednotlivým bodům: - Za správnost rozúčtování odpovídá majitel domu (správa domů, SBD, SBJ apod....
23.5.18 / dotaz č. 94065
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz. Stručně: zvýšené náklady musíte zaplatit, navíc ještě můžete dostat pokutu od státu. Kvalitu dodávky reklamujte u dodavatele tepla. Obšírněji: ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
23.5.18 / dotaz č. 94064
Dobrý den, dle mého názoru se v tomto případě kontrola na překročení -20% a +100% neprovádí, jelikož je to vyúčtování mimo zúčtovací období Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 31 | »