MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

19.5.21 / dotaz č. 126385
Dobrý den, vyhlášky, normy či předpisy upravující rozdělení nákladů vytápění a přípravu TV pro čistě nebytové prostory neexistují. Rozdělení nákladů pro čistě nebytové prostory (např....
Odpovídá:  Ing. Jiří Novotný - EKIS Chomutov Auxilien
14.5.21 / dotaz č. 126159
Dobrý den, takovýto detail nemáme. Nicméně je dobré jej namodelovat s konkrétní tloušťkou tepelného izolantu a osazení HEB profilu. Bude to oslabený prvek a je žádoucí posoudit, zda nebude docházet k poklesu povrchové teploty a nechtěné kondenzaci....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
14.5.21 / dotaz č. 126069
Dobrý den, skladby v zevrubném popisu vypadají v pořádku. Nicméně těžko takto soudit. Co se týká ochrany proti přehřívání, tak venkovní žaluzie jsou dostačené a reálně vám pomohou....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
14.5.21 / dotaz č. 126056
Dobrý den, off-grid systém je potřeba navrhovat vždy s ohledem na konkrétní lokální podmínky. Zároveň, pokud je ta možnost, tak doporučuji zachovat přívod energie a off-grid systém mít pro velkou část roku, nicméně nebýt zcela soběstační....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
14.5.21 / dotaz č. 126160
Dobrý den, posuzování kvality otopné vody je obsaženo v ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
12.5.21 / dotaz č. 126100
V současné době je projekt domu komplexním řešením, a to především z pohledu využití primární energie. Výlučné použití elektrické energie získávané ze sítě je s touto ideou neslučitelné....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
12.5.21 / dotaz č. 126054
Dobrý den, pokud došlo ke změně okenních výplní a zateplení soklové části objektu, tak provedené úpravy mají vliv na součinitel prostupu tepla obálkou budovy a tím pádem i na PENB. ...
Odpovídá:  Pavel Bondor - EKIS Pardubice, EWIC
10.5.21 / dotaz č. 126045
Dobrý den 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií § 7a Průkaz energetické náročnosti odstavec 5 říká : Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
7.5.21 / dotaz č. 125945
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Pokud byl upravený terén před odkopáním nad vodorovnou hydroizolací, je možné, že to skutečně zapříčiňovalo zvýšenou vlhkost soklové části domu....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
6.5.21 / dotaz č. 125978
Dobrý den, PENB je požadován u tzv. větších změn stávajících budov. Větší změna je to tehdy, pokud se změna týká více jak 25 % obalových konstrukcí budovy....
Odpovídá:  Ing. Gabriela Krajcarová - EKIS Praha Ekowatt
6.5.21 / dotaz č. 125874
Dobrý den, údaj o minimální výhřevnosti extralehkého topného oleje (TOEL) by vám měl poskytnout dodavatel na základě technického listu výrobku. Obvyklá výhřevnost TOEL by měla být kolem hodnoty 42 MJ/kg....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
6.5.21 / dotaz č. 125961
Dobrý den, nemám s tímto výrobkem praktickou zkušenost. Nicméně jsem si prošel jejich stránky a prohlédl všechny dostupné certifikáty. Nenašel jsem žádný v současné době platný certifikát z aktreditované zkušebny, který by hodnotil tepelně tech....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
5.5.21 / dotaz č. 125834
Dobrý den, obecně všechna řešení mohou fungovat. Osobně bych z hlediska pořizovacích a provozních nákladů volil variantu kondenzačního plynového kotle a teplovodního rozvodu do radiátorů po celém domě....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
4.5.21 / dotaz č. 125893
Dobrý den, ad 1) dle katastru je to dům pro bydlení. Pokud se jedná o bytový dům bohužel mimo Prahu není nyní k dispozici dotace na energetické zhodnocení budovy. U rodinného domu by bylo možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám - NZÚ....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
4.5.21 / dotaz č. 125870
Orientační výpočet byl zpracován pro dimenzi komínu 180 mm, do kterého by byla teoreticky připojena krbová vložka o výkonu 8 kW, teplota spalin 267°C, hmotnostní průtok spalin 7,9 g/s a požadavkem na tah 12 Pa....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
4.5.21 / dotaz č. 125829
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Vaše platba se zdá být trochu vyšší, než by měla být. Ale může to být způsobeno i způsobem rozúčtování. Pro kontrolu rozúčtování je třeba náklady na teplou vodu rozdělit na 2 části: ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 352 | »