MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

3.4.21 / dotaz č. 125180
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Pokusím se o jakýsi stavební rozbor situace, jak jsem jej pochopil z Vašeho popisu....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
1.4.21 / dotaz č. 125149
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Aby se dosáhlo nějakého významnějšího vylepšení tepelné izolace podlahy, bylo by nutno stávající podlahu skutečně rozebrat....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
1.4.21 / dotaz č. 125117
Při splnění podmínek funkčnosti a požární bezpečnosti je realizace možná. Funkční podmínky lze poměrně dobře ověřit výpočtem dle ČSN EN 13 384. Navíc je třeba řešit zajištění těsnosti spoje starý/nový, dilataci, fixaci, statiku a přívod vzduchu. ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
29.3.21 / dotaz č. 125071
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Jedná se patrně o klasickou dvouplášťovou střechu, vrchní plášť keramické panely osazené na spádových klínech. Podle doby výstavby může být nějak zateplena, ale nelze si dělat iluze....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
29.3.21 / dotaz č. 124939
Dobrý den,
pro získání dotačního titulu musí tepelné čerpadlo splňovat určité podmínky. Většina klimatizací (tepelné čerpadlo vzduch/vzduch) tyto podmínky nesplní....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
25.3.21 / dotaz č. 124962
Dobrý den, Přesnými informacemi nedisponujeme, máme pouze oficiální sdělení z tisku, resp. webu MŽP a Fondu. Obecně vývoj podpory v čase roste, v uplynulém roce 2020 dorazil rekordní počet žádostí o dotaci za více než 3 mld....
Odpovídá:  Ing. Lukáš Pučelík - EKIS Praha Porsenna
25.3.21 / dotaz č. 124911
Orientační výpočet byl proveden pro plné i částečné zatížení spotřebiče a pro celoroční provoz z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolí 30°C pro tlakovou podmínku). Požadavek na tah při plném i částečném zatížení 23 Pa....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
25.3.21 / dotaz č. 124905
V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí data týkající se spalinové cesty, která jsou pro výpočet nezbytná (konkrétní typ spotřebiče, připojení kouřovodu, apod.). Tyto parametry byly do orientačního výpočtu zpracovatelem dosazeny. ...
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
24.3.21 / dotaz č. 124961
V tomto případě nemáme k dispozici obecně platný relevantní právní výklad. - Technickými systémy se obecně rozumí systémy zajišťující provoz budovy, tedy i zdroje tepla včetně rozvodů a koncových prvků....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
23.3.21 / dotaz č. 124922
Dobrý den, dřevostavby mají menší akumulační schopnost vlivem "lehkých" konstrukcí. Proto je vhodné do dřevostaveb instalovat otopnou soustavu s rychlou dobou reakce na změnu teploty v interiéru....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Vytápění
22.3.21 / dotaz č. 124932
Dobrý den, dotaz přesně nespecifikuje všechny okolnosti, na jejichž základě by bylo možno jednoznačně odpovědět na položenou otázku, pokusím se tedy o obecnější komentář:...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto Czechia-Moravia
22.3.21 / dotaz č. 124880
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
22.3.21 / dotaz č. 124906
Dobrý den, zjednodušeným principem rozúčtování nákladů podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. je, aby náklady na vytápění, ve stejné budově, odpovídaly tepelným ztrátám těchto prostor....
22.3.21 / dotaz č. 124882
Dobrý den, vámi realizovaná a zamýšlená opatření lze podpořit z programu Nová zelená úsporám (NZU), který je určen pro objekty k trvalému bydlení, což jsou rodinné domy, ale též obytné části zemědělských usedlostí....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
22.3.21 / dotaz č. 124833
Dobrý den, u systému z vápenopískových tvarovek je přesazení oken do tepelné izolace ideální volbou. Posazením okna na vnější líc zdiva a zaizolováním rámu 2cm tepelné izolace se bude stále jednat o poměrně velké oslabení tepelně izolační obálky....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
22.3.21 / dotaz č. 124831
Dobrý den, u návrhu skladby štěrku z pěnoskla pod deskou záleží na několika faktorech. Jednak na zakládacích poměrech (to je nutné řešit se statikem) a také na propustnosti podloží. Na to je třeba dimenzovat konkrétní drenážní systém....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
21.3.21 / dotaz č. 124904
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
21.3.21 / dotaz č. 124856
Čištění je možné vrchem, spodními vybíracími dvířky, nebo vymetacími dvířky umístěnými mezi sopouchem a ústím komínu. Při výšce komínu téměř 9 metrů nelze doporučit čištění spodem....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 349 | »