MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Výzvy

č. výzvy:  12/2020

2I - Příprava a realizace první fáze komunikační kampaně ke zvýšení povědomí o úsporách energie

Uzávěrka podávání žádostí: 25.06.2020
Dotace je určena na přípravu a realizaci první fáze komunikační kampaně ke zvýšení povědomí o úsporách energie. Podrobnější zadání je uvedeno v příloze této výzvy a je v něm uvedena specifikace a návrh provedení komunikační kampaně. Součástí projektu bude vytvoření kreativních návrhů pro různé formy propagace a medializace příslušné komunikační kampaně pro konkrétní cílové skupiny.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 28. KVĚTNA 2020 DO 25. ČERVNA 2020
č. výzvy:  5/2020

2D - Energetický management 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2020
Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2020
č. výzvy:  6/2020

2E - Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2020
Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 30 ZÁŘÍ 2020.
č. výzvy:  8/2020

2G - Zpracování územní energetické koncepce 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2020
Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2020
č. výzvy:  9/2020

2H - Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2020
Předmětem dotace je zpracování zúrávy o uplatňování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2020
č. výzvy:  11/2020

2F - Příprava energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 16.10.2020
Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 16. ŘÍJNA 2020