MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Výzvy

č. výzvy:  10/2021

2I - Příprava klimatických hodinových dat pro vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 31.05.2021
Dotace je určena na realizaci katalogu hodinových klimatických dat pro výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro budovy s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie zahrnující:
• klimatická data;
• stanovení provozních podmínek.
Zpracované pro různé typy budov, typy provozů a různá roční období.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 15. DUBNA 2021 DO 31. KVĚTNA 2021
č. výzvy:  11/2021

2I - Evaluace/potenciál úspor energie ve stavebnictví při využívání tuzemských obnovitelných a druhotných surovin a dopadů na životní prostředí při jejich využití v rámci celého životního cyklu budovy 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 31.05.2021
Dotace je určena na realizaci:
• katalogu obnovitelných a druhotných surovin s parametry rozhodnými pro výpočet energetické náročnosti budov a identifikace těch, které splňují minimální požadavky energetické náročnosti budov,
• stanovení nákladů životního cyklu budov (LCC), environmentálních dopadů (LCA) a úspor energií v jednotlivých fázích životního cyklu,
• návrh způsobu zohlednění LCA a LCC do výpočtu energetické náročnosti budov.
Výzkum musí být prováděn ve vazbě na existující národní a EU strategie v oblasti stavebnictví, zvyšování energetické účinnosti a energetické náročnosti budov.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 15. DUBNA 2021 DO 31. KVĚTNA 2021
č. výzvy:  3/2021

2G_1 - Zpracování místní energetické koncepce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.06.2021
Předmětem dotace je zpracování místní energetické koncepce. Povinnost zpracovat ÚEK pro kraje a hlavní město Prahu vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., resp. zákona č. 406/2000 Sb. Místní energetická koncepce však může být přínosem také pro další města, obce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. ČERVNA 2021
č. výzvy:  6/2021

2D - Energetický management 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2021
Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2021
č. výzvy:  7/2021

2E - Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2021
Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2021.
č. výzvy:  8/2021

2G_2 - Zpracování územní energetické koncepce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2021
Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost zpracovat ÚEK pro kraje a hlavní město Prahu vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., resp. zákona č. 406/2000 Sb.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2021
č. výzvy:  9/2021

2F - Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 16.10.2021
Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 16. ŘÍJNA 2021