MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Výzvy

č. výzvy:  11/2020

2F - Příprava energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 16.10.2020
Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 16. ŘÍJNA 2020
č. výzvy:  2/2021

1A - Veřejné osvětlení 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 31.10.2020
Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 31. ŘÍJNA 2020
č. výzvy:  13/2020

1D - Příprava a realizace opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení s instalací inovativních prvků

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Předmětem dotace je příprava a realizace modernizace systému soustavy veřejného osvětlení v kombinaci s inovativními technologickými prvky pro širší městskou infrastrukturu. Opatření by měla cílit především na snižování energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení, zvyšování účinnosti svítidel, vhodnou volbu světelných zdrojů, s přidanou hodnotou využívání inovativních technologických prvků.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 16. ŘÍJNA 2020 DO 30. LISTOPADU 2020
č. výzvy:  4/2021

2B - kurzy, semináře 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Předmětem dotace je organizování kurzů a seminářů a dalších vzdělávacích a informačních akcí. Dotace smí být použita pouze na organizaci akce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 11. ZÁŘÍ 2020 DO 30. LISTOPADU 2020.
č. výzvy:  5/2021

2C - Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Dotace je určena na realizaci různých nástrojů a podkladů (produktů) v oblasti úspor energie, např. publikací, příruček, informačních materiálů, aplikací a pod.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. LISTOPADU 2020
č. výzvy:  3/2021

2G_1 - Zpracování místní energetické koncepce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.06.2021
Předmětem dotace je zpracování místní energetické koncepce. Povinnost zpracovat ÚEK pro kraje a hlavní město Prahu vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., resp. zákona č. 406/2000 Sb. Místní energetická koncepce však může být přínosem také pro další města, obce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. ČERVNA 2021