Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

28.11.12 / dotaz č. 37536
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu ke vztahu mezi tepelným odporem konstrukce R a součinitelem prostupu tepla označovaným jako „U“ uvádím: Součinitel prostupu tepla U = 1/RT = 1/Rsi + R + Rse (W/m2.K)...
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
28.11.12 / dotaz č. 37551
Dobrý den, Moc nerozumím tomu, co vede projektanta k vnitřnímu zateplení, pro zateplení je vhodnější vnější zateplení a u bazénů to platí dvojnásob. Vnější zateplení snižuje možnost vzniku plísní u vnitřního zateplení je tomu naopak....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
Téma:  Ostatní
27.11.12 / dotaz č. 37540
Dobrý den, výběrovými kritérii podporované aktivity B.3 jsou zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2 a přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
26.11.12 / dotaz č. 37524
Dobrý den: Děkuji za Váš dotaz. Tloušťka tepelné izolace se určí dle požadavků závazné normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov (poslední novela 10/2011), která stanovuje následující hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K):...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
21.11.12 / dotaz č. 37460
K Vašemu dotazu ohledně zateplení půdy – stropu podle popisu stávajícího stavu se jzřejmě jedná o trámový strop. V tomto případě je možnost tepelnou izolaci nafoukat do prostoru mezi trámy....
Odpovídá:  Ing. Pavel Juda* - EKIS Město Žďár nad Sázavou
19.11.12 / dotaz č. 37464
Dobrý den, děkujeme za vaše otázky které se týkají povinností podle zákona č.406/2000 Sb. Chceme zdůraznit, že ohledně Průkazů energetické náročnosti budov (PENB) zákon ukládá 2 odlišné povinnosti: ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
19.11.12 / dotaz č. 37463
Zdravím. V zásadě téměř každý pozemek je vhodný pro stavbu pasivního domu. Pokud chcete optimalizovat výběr pozemku tak jde o to, aby nebyl stíněný z jihu a pokud možno ani z východu a západu - čím méně stánění, tím může mít více tepla ze slunce....
18.11.12 / dotaz č. 37461
Pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin pro energetické využití je v ČR upravováno zejména právními předpisy rezortů MŽP a MZe....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
Téma:  Vytápění
17.11.12 / dotaz č. 37451
Vážený pane, bohužel si vůbec nedovoluji na toto odpovědět, protože podle mého názoru je střecha špatně navržená a projektant by měl určit, jak má správně být tak, aby nebyly problémy s vzduchotěsností, zejména pak s transportem vodní páry skrz...
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
17.11.12 / dotaz č. 37431
Zdravím. Pokud zatím nechcete podkroví využívat, tak můžete seshora udělat do každé mezery mezi trámy díru a tudy nafoukat buničitou vatu. Toto považuji za nejlepší způsob, neboť je to levné, poměrně účinné, a stropu prospěšné....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
15.11.12 / dotaz č. 37439
Dobrý den, Asociace energetických auditorů před několika lety vydala konkrétní skripta pro energetické auditory, při vaší účasti na kurzu pro zájemce o získání oprávnění energezického auditora se můžete vedoucí kurzu (sekretariát AEA) dotázat, zda...
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK
15.11.12 / dotaz č. 37424
Dobrý den, podle zákona č.406/2000 Sb. musíte jako pronajímatel zajistit zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), pokud pronajímáte celou budovu již od od 1. ledna 2013. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
14.11.12 / dotaz č. 37427
V současnosti hodnotu U = 0,25 W/(m2‧K), která odpovídá doporučené hodnotě podle normy ČSN 73 0540-2:2007 pro vnější těžké stěny, bez problémů splňuje jednovrstvé zdivo z cihelných bloků typu Therm o šířce 440 mm....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
« | 1 | .. | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | .. | 508 | »